Oedran y plentyn

Apiau ac Offer a Argymhellir

Apiau ac Offer
Ap cyfryngau cymdeithasol Melyn Yubo gynt
Mae Yubo, Melyn gynt, yn ap cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl ifanc i ddod o hyd i ffrindiau newydd trwy ganiatáu iddynt newid i'r chwith ...
Apiau ac Offer
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig ...
Apiau ac Offer
Elen Benfelen
Wedi'i greu gan Vodafone mae'r llyfr Goldilocks yn helpu rhieni i drafod defnydd cyfryngau cymdeithasol gyda'u plant iau.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Nodwedd Iechyd Meddwl Newydd Snapchat 'Yma i Chi'
Wrth i fwy o bobl ifanc fynd i'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gariad, mae'r arbenigwr Adrienne Katz yn esbonio sut mae hyn yn effeithio ar fregus ...
Erthyglau
Sut y gellir amddiffyn pobl ifanc agored i niwed rhag y risgiau o ddyddio ar-lein?
Wrth i fwy o bobl ifanc fynd i'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gariad, mae'r arbenigwr Adrienne Katz yn esbonio sut mae hyn yn effeithio ar fregus ...
Erthyglau
Ymateb Niwed Ar-lein: Cydbwyso'r Net - Lleferydd, Systemau a Manylebau
Mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhannu ei mewnwelediadau i'r ymateb ymgynghori diweddar gan Lywodraeth y DU ar yr Ar-lein ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i deimlo'n rhydd i fod yn bwy maen nhw ar-lein wrth aros yn ddiogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Pobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dyma ddeg awgrym i rieni helpu i arfogi pobl ifanc â'r offer sydd eu hangen arnyn nhw i wneud dewisiadau mwy diogel ynglŷn â ...
Canllawiau
Awgrymiadau i Helpu Pobl Ifanc i Reoli Eu Hunaniaeth Ar-lein
Er mwyn helpu plant i wynebu barn a phwysau ar-lein i ffitio i mewn, defnyddiwch ein cynghorion i'w helpu i ddod yn fwy hyderus ...
Canllawiau
Syniadau Da Cyfryngau Cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Straeon rhieni
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Mae Jess mam i ddau yn rhannu ei heriau a'i chynghorion amser sgrin wrth geisio gweithredu ffiniau amser sgrin gyda phlant ...

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Sefydlu Siaradwyr Clyfar Canllaw Diogel
Cyngor ac awgrymiadau i rieni ar sefydlu siaradwyr craff yn ddiogel i blant.
Rheolaethau rhieni
Ap BBC Own It a chanllaw Allweddell
Gweler ein canllaw cam wrth gam i'r ap Own It a'r bysellfwrdd sydd wedi'i gynllunio i rymuso'ch plentyn i wneud dewisiadau craff, ...
Rheolaethau rhieni
Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch TikTok
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar ap cyfryngau cymdeithasol TikTok gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2020: Mae Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn datgelu bod bod ar-lein yn rhyddhau ac yn cyfyngu i blant
Mae ymchwil Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn datgelu bod profiadau ar-lein pobl ifanc yn rhan hanfodol o bwy ydyn nhw all-lein.
ymchwil
Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta
Mae ein hymchwil yn edrych ar farn rhieni am berthynas eu plant â gemau, ar draws pob dyfais a llwyfan.
ymchwil
Gêm Cynhyrchu Rhianta: Crynodeb o'r canfyddiadau
Gweler crynodeb o'r mewnwelediadau o'n hadroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta yn amlinellu barn rhieni am eu perthynas â gemau ...
Sgroliwch i Fyny