Oedran y plentyn

Apiau ac Offer a Argymhellir

Apiau ac Offer
Ap cyfryngau cymdeithasol Melyn Yubo gynt
Mae Yubo, Melyn gynt, yn ap cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl ifanc i ddod o hyd i ffrindiau newydd trwy ganiatáu iddynt newid i'r chwith ...
Apiau ac Offer
Ap y Goedwig
Os ydych chi'n poeni faint o amser mae'ch un bach yn ei dreulio ar eu teclyn, mae Rik Henderson o Pocket-lint, yn cynnig ...
Apiau ac Offer
Elen Benfelen
Wedi'i greu gan Vodafone mae'r llyfr Goldilocks yn helpu rhieni i drafod defnydd cyfryngau cymdeithasol gyda'u plant iau.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Cymerwch ran yn Wythnos Gwrth-fwlio 2019 - 'Mae Newid yn Cychwyn Gyda Ni'
Y thema yw 'mae newid yn dechrau gyda ni' i hysbysu ysgolion, plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr i wybod bod ...
Erthyglau
Beth yw App Threads o Instagram?
Threads, yr ap negeseuon diweddaraf a ddatblygwyd gan Facebook i rannu lluniau yn breifat a rhwng defnyddwyr a'ch ffrindiau agosaf.
Erthyglau
Mae Instagram yn cyfyngu swyddi colli pwysau i gefnogi lles digidol pobl ifanc
Mae Instagram wedi cyflwyno polisïau newydd i sicrhau na fydd defnyddwyr o dan 18 ar ei blatfform yn gallu gweld ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am y dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu dilyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei amser sgrin orau?
Wrth i ddyfeisiau ddod yn rhan fwy o fywydau teuluoedd ac nid oes unrhyw arwydd bod hyn yn mynd i ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu'n niweidiol ...
Canllawiau
Canllaw rhieni cyfryngau cymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i'w cael cyn i blant fynd yn gymdeithasol
Canllawiau
newyddion fake
Sicrhewch gefnogaeth i helpu plant i ddatblygu eu llythrennedd digidol a'u meddwl beirniadol i weld y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffuglen ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Straeon rhieni
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Mae Jess mam i ddau yn rhannu ei heriau a'i chynghorion amser sgrin wrth geisio gweithredu ffiniau amser sgrin gyda phlant ...

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Ap BBC Own It a chanllaw Allweddell
Gweler ein canllaw cam wrth gam i'r ap Own It a'r bysellfwrdd sydd wedi'i gynllunio i rymuso'ch plentyn i wneud dewisiadau craff, ...
Rheolaethau rhieni
Trywyddau yn ôl canllaw app Instagram
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar yr app Threads gyda'n canllaw cam wrth gam.
Rheolaethau rhieni
Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch TikTok
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar ap cyfryngau cymdeithasol TikTok gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta
Mae ein hymchwil yn edrych ar farn rhieni am berthynas eu plant â gemau, ar draws pob dyfais a llwyfan.
ymchwil
Gêm Cynhyrchu Rhianta: Crynodeb o'r canfyddiadau
Gweler crynodeb o'r mewnwelediadau o'n hadroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta yn amlinellu barn rhieni am eu perthynas â gemau ...
ymchwil
Sut allwn ni gefnogi plant sy'n agored i niwed yn y byd digidol?
Mae'r adroddiad yn archwilio sut y gall gwendidau plant all-lein ein helpu i nodi risgiau ar-lein.
Sgroliwch i Fyny