Oedran y plentyn Archifau - Materion Rhyngrwyd

Oedran y plentyn

Apiau ac Offer a Argymhellir

Apiau ac Offer
R; pple - helpu i atal hunan-niweidio a hunanladdiad gyda'r offeryn ar-lein rhad ac am ddim hwn
Ar gael nawr i gydnabod Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10 Medi), mae R; pple yn darparu neges o obaith i'r rhai sy'n ...
Apiau ac Offer
Canllaw gosodiadau diogelwch App Discord
Dysgwch sut i reoli diogelwch ar-lein eich plentyn ar yr app Discord trwy alluogi neu analluogi diogelwch, preifatrwydd a data ...
Apiau ac Offer
Gemau addysgol am ddim Minecraft
Mae Minecraft yn cynnig gemau addysgol am ddim i blant eu chwarae ar eu platfform tan ddiwedd mis Mehefin.

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Beth yw'r pryderon ynghylch Gêm Squid Netflix?
Mae'r gyfres newydd wedi gwneud penawdau fel y gyfres Netflix yr edrychwyd arni fwyaf erioed. Fodd bynnag, mae adroddiadau am blant ...
Erthyglau
Mae pobl ifanc yn rhannu eu profiadau ar-lein mewn adroddiad newydd
Mae'r adroddiad Demystifying Teens Online Interactions yn clywed gan bobl ifanc yn siarad am eu profiadau pan fyddant wedi'u cysylltu ar-lein i ddeall sut ...
Erthyglau
Beth yw'r manosffer a pham ei fod yn bryder?
Mae Jessica Aiston o brosiect ymchwil MANTRaP ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn trafod y manosffer a'i effaith ar bobl ifanc.

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sut allwch chi helpu plant i ddelio â phryder cyfryngau cymdeithasol?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth mae'r Cod Dylunio sy'n briodol i Oedran yn ei olygu i'm plentyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei gyfeillgarwch ar-lein yn ddiogel?
P'un a yw'n ychwanegu at eu streak ar Snapchat neu'n dal i fyny gyda ffrindiau ar Facetime, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ...

Adnoddau Gwers a Argymhellir

Adnoddau gwersi
Daearyddiaeth Rhyngrwyd
Mae Internet Geography, a ddatblygwyd gan Cre8tiveIT.Solutions yn blatfform ar-lein sy'n llawn pynciau, fideos a thiwtorialau sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth.
Adnoddau gwersi
Hyfforddiant Sillafu
Mae Hyfforddiant Sillafu yn safle ymarfer sillafu a gemau hawdd ar-lein.
Adnoddau gwersi
TTS
Mae TTS wedi creu adnodd dysgu annibynnol sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm gyda dros 120 o weithgareddau dysgu cartref i gyd wedi'u cynllunio a phob un wedi'i baratoi!

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Mae'r rhiant yn rhannu ei chynghorion i gefnogi plant gyda rheoli arian ar-lein
O siarad am werth arian i sefydlu rheolaethau ar gyfer prynu mewn-app, mae Meena yn rhannu ei chynghorion i helpu ...
Straeon rhieni
Mae mam i ddau yn rhannu ei syniadau ar gefnogi gwariant ar-lein plant
Mae Sandra yn rhannu ei mewnwelediadau ar yr hyn sy'n gweithio iddi o ran helpu ei dwy ferch i ddeall arian ar-lein ...
Straeon rhieni
Mae mam SEND teen yn rhannu effaith gadarnhaol technoleg ar ei phlentyn
Mae mam Sarah i Amber sydd ag awtistiaeth yn rhannu'r rôl bwysig y mae'r byd ar-lein yn ei chwarae ym mywyd beunyddiol ei phlentyn ...

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Canllaw Facebook
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar app Facebook gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.
Rheolaethau rhieni
Gosodiadau preifatrwydd a diogelwch TikTok
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar ap cyfryngau cymdeithasol TikTok gyda'n canllaw cam-wrth-gam sut i arwain.
Rheolaethau rhieni
Instagram
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar Instagram gyda'n canllawiau cam wrth gam sut i wneud.

Polisi ac arweiniad a argymhellir

Erthyglau
Beth yw'r Cod Dylunio sy'n briodol i oedran?
Mae Michael Murray o'r ICO yn trafod y Cod Dylunio sy'n briodol i Oedran, neu'r Cod Plant, gan gynnwys ei effaith, sut mae'n gweithio, a ...
Polisi ac arweiniad
A fydd rheoleiddio niweidiau ar-lein newydd yn helpu plant i gael profiad mwy diogel ar-lein?
Fel rhan o'r ymgynghoriad ar Niwed Ar-lein a Moeseg Data, mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhoi mewnwelediad bod ...
Polisi ac arweiniad
Ymateb ymgynghoriad: Niwed Ar-lein a Moeseg Data
Fel rhan o'r ymgynghoriad ar Niwed Ar-lein a Moeseg Data, mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhoi mewnwelediad bod ...

Ymchwil a Argymhellir

Erthyglau
Mae pobl ifanc yn rhannu eu profiadau ar-lein mewn adroddiad newydd
Mae'r adroddiad Demystifying Teens Online Interactions yn clywed gan bobl ifanc yn siarad am eu profiadau pan fyddant wedi'u cysylltu ar-lein i ddeall sut ...
Erthyglau
Beth yw'r manosffer a pham ei fod yn bryder?
Mae Jessica Aiston o brosiect ymchwil MANTRaP ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn trafod y manosffer a'i effaith ar bobl ifanc.
Ymchwil
Mae Comisiynydd Plant Lloegr yn cyhoeddi canlyniadau The Big Ask
Mewn ymateb i The Big Ask, mae Comisiynydd Plant Lloegr bellach wedi cyhoeddi'r canlyniadau ar ffurf ...

Adnodd a Argymhellir

Canllawiau
Apiau gorau i gael plant yn egnïol
Manteisiwch i'r eithaf ar amser sgrin plant gyda'r apiau hyn i'w helpu i symud a datblygu arferion iach
Adnoddau
Adenydd Digidol Barclays
Mae Barclays Digital Wings yn blatfform addysgol am ddim sy'n helpu i roi hwb i'ch gwybodaeth ddigidol.
Sgroliwch i Fyny