BWYDLEN

Rheolaethau rhieni ap Electronic Arts

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gall rheolaethau rhieni ap Electronic Arts eich helpu i reoli amser sgrin eich arddegau a faint y gallant ei wario. Dysgwch sut i sefydlu cyfrifon teulu a mwy gyda'r canllaw hwn ar gyfer PC.

Logo Celfyddydau Electronig

Beth sydd ei angen arna i?

System gemau eich plentyn, cyfrif EA rhiant a chyfrif EA ar gyfer eich arddegau.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mewn prynu App
icon Gemau ar-lein
icon Rheolaeth rhieni
icon Prynu
icon Amser sgrin

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i sefydlu cyfrif teulu

I reoli amser sgrin a gwariant eich plant, sefydlwch gyfrif teulu gyda'r ap Electronic Arts.

I sefydlu cyfrif teulu:

1 cam - Creu eich cyfrif eich hun ar yr app EA cyn creu eich plant. Defnyddiwch eich e-bost eich hun a chyfrinair sy'n wahanol i'r hyn y mae eich plant neu'ch harddegau yn ei ddefnyddio.
2 cam - O'r ap Electronic Arts sgrin gartref, cliciwch ar eich proffil yn y gornel dde uchaf. Cliciwch lleoliadau.
3 cam - O'r fan hon, gallwch reoli'ch cyfrif eich hun. Ewch i'r Amser chwarae i'r teulu tab ar frig y sgrin i ychwanegu defnyddwyr i'ch teulu.

1
ea-cam-1
2
ea-cam-2
3
ea-cam-3
2

Sefydlu cyfrif plentyn

Mae'r ap Electronic Arts yn rhoi'r opsiwn i rieni sefydlu cyfrifon plant neu gyfrifon pobl ifanc yn eu harddegau.

Nid yw cyfrifon plant EA yn caniatáu mynediad i chwarae ar-lein ac mae angen dilysu rhieni arnynt. Gallwch fonitro eu hamser chwarae a rhaid ychwanegu gemau ar eu cyfer.

I sefydlu cyfrif plentyn:

1 cam - Creu a cyfrif newydd. Rhowch eich penblwydd y plentyn yn gywir ynghyd â'ch gwlad. Yn y Deyrnas Unedig, bydd unrhyw blentyn o dan 13 oed yn derbyn cyfrif plentyn yn awtomatig. Cliciwch NESAF.

2 cam - Rhowch e-bost eich cyfrif app EA. Yna, creu a enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer eich plentyn. Dylai eu cyfrinair fod yn wahanol i'ch un chi. cadarnhau eich bod yn rhoi caniatâd a chlicio CREU CYFRIF.

3 cam - Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich e-bost i actifadu eu cyfrif. Gallwch gael mynediad at eu cyfrif i fonitro gosodiadau amser chwarae ac ychwanegu gemau.

Pan fyddant yn cyrraedd 13, gallwch uwchraddio eu cyfrif i gyfrif yn eu harddegau.

I sefydlu cyfrif arddegwr:

ea-cam-4
3

Ble i ychwanegu cyfrif teen

Mae cyfrifon teen app EA yn caniatáu chwarae ar-lein ac nid oes angen dilysu rhieni arnynt. Fodd bynnag, gallwch osod terfynau gwariant ar gyfer plant 13-17 oed a gallwch reoli eu hamser sgrin.

I ychwanegu cyfrif arddegwr:

1 cam - O'ch gosodiadau cyfrif, Cliciwch Amser chwarae i'r teulu ac +YCHWANEGU CYFRIF teen.

2 cam – Os nad ydyn nhw wedi creu cyfrif eto, gwnewch hyn gyda nhw yn gyntaf. Fel arall, ewch i mewn eu e-bost cyfrif app EA a chliciwch CYFLWYNO.

3 cam - Oddi wrth eu cyfrif, Ewch i Amser chwarae i'r teulu a chliciwch CYMERADWYO. Byddwch nawr yn gallu monitro eu gweithgaredd o'ch cyfrif eich hun.

1
ea-cam-5
2
ea-cam-6
3
ea-cam-7
4

Sut i reoli amser sgrin gydag olrhain amser chwarae

Gallwch chi helpu i reoli amser sgrin eich plant trwy osod terfynau ar yr ap Electronic Arts.

Ar gyfer cyfrif plentyn, mewngofnodwch i'w cyfrif i fonitro amser chwarae. Ar gyfer cyfrifon pobl ifanc yn eu harddegau, dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

I olrhain amser chwarae:

1 cam - Oddi wrth eich cyfrifon Amser chwarae i'r teulu sgrin, sgroliwch i lawr i gyfrif eich arddegau a chliciwch RHEOLI.

2 cam — Yn ymyl Galluogi olrhain amser chwarae, dewiswch ANABLE. Ar y Dangosfwrdd amser chwarae, Ewch i Rheolyddion amser chwarae a chliciwch RHEOLI.

3 cam - Dan Rheolyddion amser chwarae, Cliciwch ar y Rheoli rheolyddion chwaraewyr toggle i glas i'w droi ymlaen. Yna, addaswch eich arddegau terfynau yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos annog defnydd cytbwys o sgrin. Gall hyn fod yr un peth bob dydd neu'n wahanol yn dibynnu ar y diwrnod.

4 cam - Sgroliwch i lawr i Hysbysiadau amser chwarae a chliciwch ar y toglau perthnasol i glas i'w troi ymlaen.

Rhybudd cynnar: Rydych yn derbyn rhybuddion e-bost i roi gwybod i chi pan fydd gan eich plentyn 15 munud ar ôl yn ei lwfans amser.

Cyrhaeddwyd terfyn amser: Rydych yn derbyn rhybuddion e-bost i roi gwybod i chi pan fydd eich plentyn wedi cyrraedd ei lwfans amser.

Wedi mynd y tu hwnt i'r terfyn amser: Os bydd eich plentyn yn mynd dros y terfyn amser, byddwch yn derbyn rhybuddion e-bost bob awr am hyd at 3 awr.

1
ea-cam-8
2
ea-cam-9
3
ea-cam-10
4
ea-cam-11-2
5

Sut i osod terfynau gwariant

Ni all cyfrifon plant brynu na chael mynediad i chwarae ar-lein. Fodd bynnag, gall cyfrifon teen app EA. Felly, gosodwch derfynau gwariant i'w helpu i reoli eu harian.

I osod terfynau gwariant:

Cam 1 - O eich cyfrif, Ewch i Gosodiadau amser chwarae i'r teulu a dewis RHEOLI wrth ymyl cyfrif eich arddegau.

2 cam - Sgroliwch i lawr i Rheolaethau gwariant a chliciwch RHEOLI, a fydd yn agor eich porwr rhyngrwyd.

3 cam - Cliciwch RHEOLI gan gyfrif eich arddegau. Cliciwch EDIT ac yna gosod y terfynau ar gyfer pryniannau 'hela ac ehangu' ac i bryniannau 'microgynnwys'. Yna, cliciwch Cyflwyno.

1
ea-cam-12
2
ea-cam-13
3
ea-cam-14
6

Uwchraddio cyfrif plentyn i gyfrif arddegwr

Unwaith y bydd eich plentyn yn cyrraedd 13 yn y Deyrnas Unedig, gall ddal cyfrif arddegwr gyda'r ap Electronic Arts.

I uwchraddio eu cyfrif:

Cam 1 - Ers i chi nodi eu pen-blwydd wrth greu eu cyfrif plentyn, byddant yn derbyn a hysbysiad bob tro y maent yn mewngofnodi i'r app EA. Bydd yn rhoi gwybod iddynt y gallant heneiddio eu cyfrif.

2 cam - Mewngofnodwch i gyfrif y plentyn i wneud y newid o blentyn i arddegau. Rhaid iddynt gael eu e-bost eu hunain i wneud hyn. Cyn gadael iddynt ddefnyddio eu cyfrif newydd yn eu harddegau, ei ychwanegu at amser chwarae Teulu i fonitro amser sgrin a gosod terfynau gwariant.