Rheolaethau rhieni Fortnite Battle Royale

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gêm fideo Battle Royale yw Fortnite sy'n cynnig ystod o reolaethau rhieni i'ch helpu chi i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel yn y gêm. Rheoli hidlwyr iaith, amser sgrin, gwariant a mwy gyda rheolyddion yn y gêm.

Logo symudol ar gyfer rheolaethau rhieni Fortnite

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Gemau Epig a mynediad i ddyfais hapchwarae

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i sefydlu rheolaethau rhieni

Mae Fortnite Battle Royale yn cael ei raddio fel PEGI 12 oherwydd ei elfennau o drais. Fodd bynnag, efallai y bydd plant o dan yr oedran hwn yn chwarae'r gêm hefyd. Mae Epic Games wedi gweithredu rheolaethau rhieni yn y gêm sy'n gweithio gyda rheolyddion Epic Games Store.

I sefydlu rheolaethau rhieni:

1 cam - O'r prif ddewislen, Dewiswch y ddewislen yn y gornel uchaf (3 llinell) yna dewiswch y eicon gêr.
2 cam - Dewiswch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid. Os ydych chi wedi sefydlu rheolyddion rhieni yn y Storfa Gemau Epig, dyma'r un PIN. Dysgwch sut i osod y PIN yma.

Bydd gennych nawr fynediad i reolaethau rhieni Fortnite.

1
fortnite-cam-1
2
fortnite-cam-2
3
fortnite-cam-3
4
fortnite-cam-4
2

Hidlo iaith aeddfed

O'r sgrin rheolaethau rhieni, gallwch osod terfynau ar yr iaith a ddefnyddir mewn sgwrs testun. Pan gaiff ei droi ymlaen, caiff iaith aeddfed ei disodli gan symbolau calon.

I hidlo iaith aeddfed:

1 cam - O'r prif ddewislen, Dewiswch y Bwydlen 3-lein yn y gornel uchaf ac yna y eicon gêr. dewiswch RHEOLAETHAU RHIENI a mynd i mewn i'r PIN 6 digid.
2 cam — Yn ymyl HILIWR IAITH Aeddfed, trowch y gosodiad ON. Yna, dewiswch SAVE.

fortnite-cam-5
3

Sut i guddio enwau cyfrifon

Yn ystod gêm, bydd enwau cyfrifon chwaraewyr sy'n cael eu dileu yn ymddangos ar y sgrin. Mae'r gosodiad hwn yn caniatáu ichi ddisodli'ch enw â “Player” yn y negeseuon hyn ar gyfer pawb nad ydynt yn eich carfan.

I guddio enwau cyfrif:

1 cam — O'r prif ddewislen, Dewiswch y Bwydlen 3-lein yn y gornel uchaf ac yna y eicon gêr. dewiswch RHEOLAETHAU RHIENI i weld y ddewislen rheolaethau rhieni.

I guddio eich enw defnyddiwr eich hun:

2 cam — Yn ymyl GALL AELODAU NAD YDYNT YN SGWAD WELD EICH ENW, trowch yr opsiwn i OFF.

Nodyn: Bydd pobl yn yr un “sgwad” (hyd at dri chwaraewr arall ar eich tîm a allai fod yn ffrindiau neu beidio) yn dal i allu gweld enw cyfrif eich plentyn.

I guddio enwau defnyddwyr eraill:

3 cam — Yn ymyl GALLWCH WELD ENWAU AELODAU DI-SGWAD, trowch yr opsiwn i OFF.

Nodyn: Bydd eich plentyn yn dal i allu gweld enwau pobl yn yr un “sgwad” (hyd at dri chwaraewr arall ar eich tîm a allai fod yn ffrindiau neu beidio).

cofiwch SAVE pan wneir.

1
fortnite-cam-6
2
fortnite-cam-7
4

Cyfyngu ar ffrindiau newydd

Er bod Fortnite yn cynnig cyfle i blant gymdeithasu a chwarae gydag eraill, nid yw pawb yn gyfeillgar. Efallai na fydd rhai pobl yr hyn maen nhw'n dweud ydyn nhw. O'r herwydd, mae'n bwysig i chi reoli pwy maen nhw'n siarad â nhw gyda gosodiadau rheolaeth rhieni.

I reoli ffrind yn ychwanegu:

1 cam - O'r prif ddewislen, Dewiswch y Bwydlen 3-lein yn y gornel uchaf ac yna y eicon gêr i fynd i'r gosodiadau.
2 cam - Dewiswch RHEOLAETHAU RHIENI a rhowch eich PIN 6 digid. Dysgwch sut i osod y PIN hwn gyda'r Canllaw Siop Gemau Epig.
3 cam — Yn ymyl ANGEN PIN I YCHWANEGU FFRINDIAU EPIG, dewiswch ON. Os yw'ch plentyn eisiau ychwanegu ffrind newydd neu dderbyn cais ffrind, rhaid i chi nodi'r un PIN 6 digid uchod. Mae hyn yn eich galluogi i siarad â nhw am bwy maen nhw'n ychwanegu a pham.

cofiwch SAVE pan wneir.

fortnite-cam-8
5

Gosodiadau sgwrsio testun a fideo

Gall chwaraewyr yn Fortnite Battle Royale gyfathrebu â'i gilydd trwy osodiadau sgwrsio testun a fideo. Mae rheolaethau rhieni Epic Games a Fornite yn gadael ichi gyfyngu gyda phwy y gall eich plentyn gyfathrebu.

Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys:

Pawb: Gall eich plentyn sgwrsio ar fideo / testun ag unrhyw un arall ar Fortnite.
Ffrindiau a Chyfeillion Tîm: Gall eich plentyn sgwrsio ar fideo/testun gyda'r rhai y mae wedi'u hychwanegu fel ffrindiau a'r rhai y mae'n ymuno â sgwad â nhw.
Cyfeillion yn Unig: Gall eich plentyn sgwrsio ar fideo/testun gyda'r rhai y mae wedi'u hychwanegu fel ffrindiau.
Nid oes neb: Ni all eich plentyn sgwrsio ar fideo/testun gyda ffrindiau neu unrhyw un arall.

I gyfyngu ar sgwrs llais a thestun:

1 cam — O'r prif ddewislen, Dewiswch y Bwydlen 3-lein yn y gornel uchaf ac yna y eicon gêr. dewiswch RHEOLAETHAU RHIENI i weld y ddewislen rheolaethau rhieni.

I reoli gosodiadau sgwrsio llais:

2 cam — Yn ymyl SGWRS LLAIS, dewiswch pwy all eich plentyn gyfathrebu â chi trwy sgwrs llais (hy siarad trwy glustffon). Argymhellir eich bod yn gosod hwn i CYFEILLION YN UNIG. Oherwydd natur sgwrs llais, nid yw'n gallu hidlo cynnwys amhriodol.

I reoli gosodiadau sgwrsio testun:

3 cam — Yn ymyl TESTUN SGYT, dewiswch pwy all eich plentyn gyfathrebu â chi trwy sgwrs testun (hy anfon neges at ei gilydd). Argymhellir eich bod yn gosod hwn i CYFEILLION YN UNIG hyd yn oed gyda ffilterau iaith aeddfed ymlaen. Os yw'ch plentyn yn hŷn (16+), efallai y bydd yn gallu defnyddio CYFEILLION & TIMAU. Ystyried eu lefelau aeddfedrwydd a dealltwriaeth o ddiogelwch ar-lein.

cofiwch SAVE pan wneir.

1
fortnite-cam-9
2
fortnite-cam-10
6

Ble i fonitro amser sgrin

Fel gwasanaeth dewisol, gellir cynhyrchu adroddiad amser chwarae wythnosol a'i anfon i'r e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif hwn. Gall hyn roi cipolwg i chi ar ba mor aml y mae eich plentyn yn chwarae fel y gallwch ei helpu cydbwyso eu hamser sgrin er lles lles.

I dderbyn adroddiadau amser chwarae:

1 cam — O'r prif ddewislen, Dewiswch y Bwydlen 3-lein yn y gornel uchaf ac yna y eicon gêr. dewiswch RHEOLAETHAU RHIENI i weld dewislen rheolaethau rhieni Fortnite.
2 cam — Yn ymyl ADRODDIADAU AMSER CHWARAE WYTHNOSOL, trowch yr opsiwn i ON. Bydd hyn yn anfon adroddiad i'r e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif. Os nad hwn yw e-bost eich rhiant, archwiliwch y Canllaw Siop Gemau Epig i weld sut i osod eich e-bost.

Efallai yr hoffech chi archwilio hefyd canllawiau rheolaethau rhieni eraill ar gyfer offer amser sgrin ychwanegol.

fortnite-cam-11
7

Sut i gyfyngu ar wariant yn y gêm

Os yw'ch cerdyn credyd / debyd wedi'i gadw ar y ddyfais y mae eich plentyn yn ei defnyddio i chwarae Fortnite, efallai y bydd yn gallu prynu heb ganiatâd.

Prynu yn Fortnite:

1 cam - O'r prif ddewislen, dewiswch SIOP EITEM ar frig y sgrin i weld yr eitemau sydd ar werth. Mae eitemau'n costio arian cyfred yn y gêm, V-Bucks, sy'n cael ei brynu gydag arian cyfred y byd go iawn. Ar frig y sgrin, dewiswch V-BUCIAU. Yma, gallwch weld y pecynnau V-Bucks sydd ar gael i'w prynu ynghyd â faint maen nhw'n ei gostio. Dewiswch bwndel a dewiswch PRYNU.
2 cam - Bydd hyn yn dod â chi (neu'ch plentyn) i'r sgrin brynu. Os ydych sefydlu rheolyddion yn y Storfa Gemau Epig, gallwch ofyn am PIN ar gyfer pob pryniant er mwyn osgoi gorwario damweiniol.

1
fortnite-cam-12
2
fortnite-cam-13
8

Gosodiadau preifatrwydd heb reolaethau rhieni

Os yw'ch plentyn yn ei arddegau hŷn, efallai yr hoffech ei gael i reoli ei ddiogelwch ar-lein. Neu, os yw eich plentyn wedi cael rheolaethau rhieni, gallwch eu 'graddio' i osod rheolaethau diogelwch drostynt eu hunain.

Mae Fortnite Battle Royale yn cynnig gosodiadau ar gyfer yr holl nodweddion a grybwyllir uchod y gellir eu rheoli heb PIN.

I gael mynediad at osodiadau diogelwch Fortnite:

1 cam - O'r prif ddewislen, Dewiswch y ddewislen yn y gornel uchaf (3 llinell) yna dewiswch y eicon gêr. Dewiswch SETTINGS.
2 cam - Dewiswch y eicon person yn y ddewislen uchaf i gael mynediad at osodiadau diogelwch. Dan PREIFATRWYDD CYMDEITHASOL ac PREIFATRWYDD CHWARAEON, addasu eich opsiynau mewn cyfathrebu, cynnwys a mwy.

1
fortnite-cam-14
2
fortnite-cam-15
3
fortnite-cam-16
9

Sut i riportio defnyddiwr

Os yw'ch plentyn yn gweld rhywun yn torri Fortnite's Rheolau a Chanllawiau Cynnwys, anogwch nhw i riportio'r defnyddiwr i atal yr ymddygiad. Atgoffwch nhw na fydd y defnyddiwr yn gwybod mai nhw oedd yr un a roddodd wybod amdanynt.

I riportio defnyddiwr yn ystod gêm:

1 cam - Yn ystod gêm, dewiswch y BWYDLEN. Dewiswch ADRODD/ADBORTH.
2 cam - Efo'r tab adborth, dewiswch CHWARAEWR ADRODD. Dewiswch y rheswm ac yna dewiswch y enw'r chwaraewr.
3 cam —O dan y cyflwyno tab, dewiswch DERBYN ac yna ANFON ADRODDIAD.

I riportio defnyddiwr o'u proffil:

Gall eich plentyn riportio defnyddwyr y bu'n chwarae â nhw yn ddiweddar hyd yn oed os yw'r gêm wedi dod i ben. I wneud hyn:

1 cam - Dewiswch y proffil defnyddiwr. Ar eu proffil, dewiswch ADRODDIAD a rheswm dros yr adroddiad.
2 cam —O dan y cyflwyno tab, dewiswch DERBYN ac yna ANFON ADRODDIAD.

10

Deall cyfrifon cabanedig

Bydd cyfrifon Fortnite ar gyfer chwaraewyr o dan 13 oed yn gyfyngedig i gyfrifon caban nes bod rhieni'n rhoi caniatâd ar gyfer nodweddion ychwanegol.

Beth yw cyfrifon cabanedig?

Mae cyfrifon mewn caban yn caniatáu i blant chwarae Fortnite a gemau eraill o Epic Games gyda nodweddion cyfyngedig. Gallant gyrchu'r holl gynnwys a brynwyd yn flaenorol ond ni allant siarad â chwaraewyr eraill, gwneud pryniannau newydd na derbyn unrhyw hysbysiadau ymhlith cyfyngiadau eraill.

Rhaid i rieni gydsynio i ganiatáu i'w plentyn gael mynediad i'r cyfyngiadau hyn.

Dysgwch sut i roi caniatâd rhieni gyda canllawiau cam wrth gam.

gemau epig-cam-2
11

Mwy o reolaethau rhieni

Daw rheolaethau rhieni mewn tair ffurf: platfform-benodol, siop-benodol a gêm-benodol. I gael arweiniad ar osod rheolaethau rhieni ar gonsolau neu mewn siopau, gweler yr isod.

Llwyfannau a chonsolau

PlayStation 5
PlayStation 4
XBOX Un
PC

Storfeydd

Siop Gemau Epig