BWYDLEN

Oedran y plentyn

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Beth yw dadwisgo AI? Canllawiau i rieni a gofalwyr
Mae deallusrwydd artiffisial yn parhau i gynyddu mewn gallu a thechnoleg. Mae dadwisgo AI yn un enghraifft a allai adael pobl ifanc yn agored ...
Erthyglau
Beth yw Palworld? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae Palworld yn tynnu tebygrwydd i gemau dofi anghenfil a chyfresi fel Pokémon a Digimon. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn chwarae Palworld, ...
Erthyglau
Sgamiau ariannol a'r effeithiau ar bobl ifanc
Mae arbenigwr cyllid Internet Matters, Ademolawa Ibrahim Ajibade, yn archwilio effeithiau sgamiau ariannol ar bobl ifanc ac yn cynnig cyngor i...
Erthyglau
Beth yw arian cyfred digidol a NFTs?
Er mwyn helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel wrth iddynt lywio byd poblogaidd cryptocurrencies a NFTs, mae'r arbenigwr cyllid datganoledig Ademolawa ...
Erthyglau
Sut mae cyfrinair cryf yn amddiffyn rhag toriadau data
Gall torri data ddigwydd i unrhyw un ond gall cyfrinair cryf helpu i'w atal. Mae'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) ...
Erthyglau
Beth yw doxxing? Sut i gadw plant yn ddiogel
Mae Doxxing yn broblem frawychus a all roi eich plentyn mewn perygl. Fodd bynnag, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud ...
Erthyglau
Straeon Cacen, #StoryTime a chynnwys camarweiniol arall
Mae llawer o blant a phobl ifanc wrth eu bodd yn gwylio pobi, gemau fideo a fideos harddwch. Fodd bynnag, straeon cacennau neu fideos wedi'u marcio â ...
Erthyglau
Beth yw X? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am ddiogelwch a newidiadau i Twitter
Er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel, mae Twitter wedi datblygu amrywiaeth o osodiadau rheolaeth rhieni a phreifatrwydd. Dysgwch beth ydyn nhw a ...
Erthyglau
Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am rannu delweddau rhywiol ymhlith plant
Dysgwch am ein hymchwil i rannu delweddau rhywiol ymhlith plant 11 i 13 oed a beth mae’r mewnwelediadau hyn yn ei olygu i rieni.
Erthyglau
Mae'n cymryd pentref: Sut y gall modelau rôl gwrywaidd herio misogyny ar-lein
Dysgwch sut y gall modelau rôl gwrywaidd effeithio ar farn bechgyn ifanc am ferched gydag arweiniad gan Rwydwaith NWG.
Erthyglau
Pam mae pobl ifanc yn defnyddio apiau dienw fel Omegle?
Mae apps dienw fel Omegle yn parhau i fod yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau er gwaethaf rhai pryderon diogelwch. Fe wnaethon ni holi Freya, 15 oed a Harry, 16 oed am ...
Erthyglau
Gwers newydd i ddysgu seiberfwlio ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio 2023
Paratowch ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlio gyda gwers o Digital Matters ac adnoddau seiberfwlio eraill.
Erthyglau
Beth yw Yubo? – Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae Yubo yn ap cyfryngau cymdeithasol sy'n annog pobl ifanc yn eu harddegau i ddod o hyd i ffrindiau newydd trwy ganiatáu iddynt lithro i'r chwith neu ...
Erthyglau
Sut i ddewis apiau i blant
Canllawiau ar ddewis apiau a gemau newydd i blant i gefnogi lles, diddordebau ac amser sgrin cytbwys.