BWYDLEN

Oedran y plentyn

Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau a Llwyfannau
Beth yw ffrydio Kick? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Lansiwyd y llwyfan ffrydio Kick yn 2022. Mae'n parhau i gynyddu mewn poblogrwydd, yn enwedig ar gyfer crewyr sy'n chwilio am lai o gyfyngiadau. ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw Palworld? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae Palworld yn tynnu tebygrwydd i gemau dofi anghenfil a chyfresi fel Pokémon a Digimon. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn chwarae Palworld, ...
Apiau a Llwyfannau
Canllaw rhieni i Roblox a sut y gall eich plant ei chwarae'n ddiogel
A yw Roblox yn ddiogel i blant chwarae? Dyma'r cwestiwn y mae llawer o rieni yn mynd i'r afael ag ef, gan ddilyn ...
Apiau a Llwyfannau
Fortnite Battle Royale - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Mae'r arbenigwr technoleg Andy Robertson yn rhedeg trwy nodweddion a buddion Fortnite Battle Royale, ac yn cynnig cyngor ar sut i gadw plant ...
Apiau a Llwyfannau
Canllaw gosodiadau diogelwch App Discord
Dysgwch sut i reoli diogelwch ar-lein eich plentyn ar yr app Discord trwy alluogi neu analluogi diogelwch, preifatrwydd a data ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw X? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am ddiogelwch a newidiadau i Twitter
Er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel, mae Twitter wedi datblygu amrywiaeth o osodiadau rheolaeth rhieni a phreifatrwydd. Dysgwch beth ydyn nhw a ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw Omegle? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Mae Omegle, gwefan cyfryngau fideo-sgwrsio-cymdeithasol a grëwyd ar gyfer pobl dros 13 oed wedi ennill poblogrwydd yn ystod y pandemig, mae'n caniatáu i ddefnyddwyr gael ...
Apiau a Llwyfannau
Sut i ddewis apiau i blant
Canllawiau ar ddewis apiau a gemau newydd i blant i gefnogi lles, diddordebau ac amser sgrin cytbwys.
Apiau a Llwyfannau
Y Sims - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Er mwyn helpu rhieni i gael gwell dealltwriaeth o'r ffenomen newydd hon wrth fynd â'r byd hapchwarae mewn storm, rydym yn amlinellu'r ...
Apiau a Llwyfannau
YouTube: Awgrymiadau a thriciau i gadw'ch plant yn ddifyr ac yn ddiogel
Gall YouTube fod yn ffynhonnell bwerus o addysg ac adloniant i'ch plentyn. Dysgwch awgrymiadau ar sut i'w cadw...
Apiau a Llwyfannau
A ddylai plant chwarae Clwb Llenyddiaeth Doki Doki?
Mae'r arbenigwr technoleg Andy Robertson yn esbonio beth yw Clwb Llenyddiaeth Doki Doki (DDLC), beth yw'r pryderon yn ei gylch a beth ...
Apiau a Llwyfannau
Gêm fideo Cynghrair Rocket - Canllaw i rieni
Mae Rocket League yn gêm fideo aml-chwaraewr sydd â sgôr PEGI 3 sy'n cyfuno gyrru ceir a phêl-droed i gyd yn un. Lear