Fortnite Battle Royale - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Angen gwybod mwy am Fortnite Battle Royale? Mae'r arbenigwr gemau Andy Robertson yn rhoi amlinelliad manwl o'r gêm ac yn cynnig awgrymiadau gwych i rieni i gadw plant yn ddiogel wrth chwarae.

Beth yw Fortnite Battle Royale?

Mae Fortnite Battle Royale, a elwir yn Fortnite yn gyffredin, yn gêm fideo boblogaidd gan Epic Games. Mae'n cynnig brwydr gwn ymyl cyllell sy'n gofyn am ymarfer, sgil, gwaith tîm ac adweithiau cyflym. Yr her i rieni yw cyfyngu ar risgiau a sicrhau'r buddion mwyaf posibl o Fortnite.

Gall amser sgrin, sgwrsio â dieithriaid, dicter wrth golli a chostau cynyddol ymddangos yn llethol. Fodd bynnag, gyda'r cyngor cywir, mae hon yn gêm y gall rhieni ei gwneud yn iach a gwerthfawr i'w plant.

Beth yw'r sgôr oedran?

Yn y DU, mae'r cyngor Safonau Fideo yn graddio Fortnite fel PEGI 12 ar gyfer golygfeydd aml o drais ysgafn. Yn yr Unol Daleithiau, mae cyfradd ESRB Fortnite fel Teen, dim ond yn addas ar gyfer y rhai 13 oed a hŷn. Mae iTunes yn graddio'r gêm yn addas ar gyfer plant 12+ yn unig ar gyfer Cartŵn Aml/Drwys neu Drais Ffantasi a Gwybodaeth Feddygol/Triniaeth Anfynych/Ymysgafn.

Chi sy'n adnabod eich plentyn orau a gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a yw Fortnite yn briodol neu'ch plentyn. Fodd bynnag, mae plant dan 13 oed yn derbyn cyfrif caban yn awtomatig trwy'r Siop Gemau Epig. Rhaid i chi roi caniatâd rhieni iddynt gael mynediad at yr holl nodweddion yn y gêm.

Gweler y canllaw gweledol hwn am fwy.

Rheolaethau rhieni sydd ar gael

Mae gan Fornite amrywiaeth o reolaethau rhieni sy'n adlewyrchu'r rhai a gynigir yn y Storfa Gemau Epig.

Monitro pwy maen nhw'n siarad â nhw

Ynghyd ag addasrwydd, mae'n werth gwirio'r gosodiadau cyfathrebu ar-lein ar y gêm i sicrhau nad yw plant yn siarad â dieithriaid.

Rheoli pryniannau mewn-app

Mae gan y gêm bryniannau sylweddol mewn-app y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt hefyd, a sefydlu cyfrineiriau ar gardiau credyd sy'n gysylltiedig â'r system.

Cadwch olwg ar amser sgrin

Yn olaf, mae'n bwysig cael rhai cyfyngiadau o ran amser chwarae ar gyfer y gêm. Mae hyn yn rhywbeth y gallwch chi gytuno â'ch plentyn unwaith y byddwch chi'n deall sut mae'r gêm yn gweithio.

Yn y pen draw, bydd teuluoedd yn cael y gorau o'r gêm lle mae rhieni'n ymuno ac yn ei droi o rywbeth sy'n cael ei chwarae mewn ystafelloedd gwely i gêm ar gyfer yr ystafell deulu y mae pawb yn ei mwynhau.

Canllaw cam wrth gam

Logo gwe ar gyfer rheolaethau rhieni FortniteGweler canllaw rheolaethau rhieni cam wrth gam Fortnite.

GWELER CANLLAW

Beth yw penodau Fortnite?

Ers ei lansio, mae Fortnite wedi rhyddhau pedair 'pennod' ychwanegol. Rhennir pob pennod yn 'dymhorau' trwy gydol y flwyddyn ac maent yn cynnwys eu nodweddion neu themâu eu hunain.

Mae penodau yn ddiweddariadau sy'n darparu elfennau stori ychwanegol neu nodweddion map ar gyfer ffyrdd newydd o chwarae a phethau newydd i'w gweld. Mae hyn yn ffordd i gadw hen chwaraewyr yn dychwelyd tra'n annog chwaraewyr newydd i ymuno.

Beth yw 'Tocyn Brwydr'?

I rieni, mae'n bwysig gwybod, er bod y gêm yn rhad ac am ddim, mae angen i chwaraewyr brynu'r Battle Pass i gael mynediad llawn i nodweddion ychwanegol. Mae hyn wedyn yn eu galluogi i ennill gwisgoedd, cymeriadau a dillad newydd.

Er y gallwch gael gafael ar rai o'r buddion gyda Thocyn Am Ddim, bydd angen Tocyn Brwydr taledig ar blant i gael y gwobrau gorau. Mae hyn yn costio 950 V-Bucks sy'n cyfieithu i oddeutu £ 8 / $ 9.50.

Ar gael ar amrywiaeth o ddyfeisiau

Mae Fortnite yn gêm rhad ac am ddim i'w chwarae / lawrlwytho sydd ar gael ar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, rhai ffonau symudol Android a PC trwy'r Epic Games Store.

Gall chwaraewyr gystadlu ar draws y systemau hyn, er bod rheolaethau'r chwaraewyr yn wahanol ar bob un, a all rwystro pobl ifanc. Gallai fod yn werth chwarae gyda nhw i'w helpu i ddysgu'r rheolyddion ar ddyfeisiau newydd yn ôl yr angen.

swyddi diweddar