BWYDLEN

Canllaw rhieni Fortnite Battle Royale i gadw plant yn ddiogel wrth hapchwarae

Angen gwybod mwy am Fortnite - y chwant hapchwarae diweddaraf? Mae'r arbenigwr gemau, Andy Robertson, yn rhoi amlinelliad manwl o'r gêm ac yn cynnig awgrymiadau gwych i rieni gadw plant yn ddiogel wrth chwarae.

Fortnite yw'r gêm ddiweddaraf i bobl ifanc yn eu harddegau heidio iddi. Mae'n cynnig brwydr gwn ymyl cyllell sy'n gofyn am ymarfer, sgil, gwaith tîm ac ymatebion cyflym. Yr her i rieni yw lliniaru risgiau a sicrhau'r budd mwyaf o Fortnite. Gall amser sgrin, sgwrsio â dieithriaid, cynddaredd wrth golli a chynyddu costau ymddangos yn anorchfygol ond gyda'r cyngor cywir, mae hon yn gêm y gall rhieni ei gwneud yn iach ac yn werthfawr i'w plant.

Beth yw'r sgôr oedran ar gyfer Fortnite?

In y canllaw, Rwy'n darparu crynodeb gweledol o'r wybodaeth ardrethi ar gyfer Fortnite. Yn y DU mae'r cyngor Safonau Fideo yn graddio Fortnite fel PEGI 12 ar gyfer golygfeydd aml o drais ysgafn. Yn yr UD mae'r ESRB yn graddio Fortnite fel Teen yn addas ar gyfer y blynyddoedd 13 hynny a hŷn yn unig. Mae iTunes yn graddio'r gêm yn addas ar gyfer plant 12 + yn unig ar gyfer Trais Cartwn Aml / Dwys neu Ffantasi a Gwybodaeth Feddygol / Triniaeth Anaml / Ysgafn. Mae rhieni'n adnabod eu plant yn well nag unrhyw gorff ardrethu a gallant ddefnyddio'r wybodaeth hon i wneud penderfyniad hyddysg.

Monitro gyda phwy maen nhw'n siarad

Ynghyd ag addasrwydd, mae'n werth gwirio'r gosodiadau cyfathrebu ar-lein ar y gêm i sicrhau nad yw plant yn siarad â dieithriaid.

Rheoli pryniant mewn-app ar y gêm

Mae gan y gêm bryniannau sylweddol mewn-app y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt hefyd, a sefydlu cyfrineiriau ar gardiau credyd sy'n gysylltiedig â'r system.

Gosod terfynau amser ar Fortnite

Yn olaf, mae'n bwysig cael rhai cyfyngiadau o ran amser chwarae ar gyfer y gêm. Mae hyn yn rhywbeth y gallwch chi gytuno â'ch plentyn unwaith y byddwch chi'n deall sut mae'r gêm yn gweithio.

Yn y pen draw, bydd teuluoedd yn cael y gorau o'r gêm lle mae rhieni'n ymuno ac yn ei droi o rywbeth sy'n cael ei chwarae mewn ystafelloedd gwely i gêm ar gyfer yr ystafell deulu y mae pawb yn ei mwynhau.

Beth sy'n newydd yn Fortnite?

Wrth i boblogrwydd Fortnite barhau i gynyddu, mae'r gêm yn cael ei diweddaru a'i hehangu i gadw diddordeb chwaraewyr.

Gyda Fortnite Pennod 2 newydd gael ei lansio yn ddiweddar, mae'n cynnwys map newydd sbon ar gyfer y modd 'Battle Royale' hynod boblogaidd. Mae crewyr Fortnite - Epic, wedi tynnu tunnell o arfau o'r gêm i symleiddio ymladd tân y gêm. Bydd chwaraewyr hefyd yn gweld map newydd sbon, mwy o weithgareddau dŵr, crwyn cymeriad wedi'i uwchraddio ac arsenal symlach o arfau, mae'r Fortnite hwn yn addawol i fod y gorau eto.
Mae yna hefyd nodwedd sgrin hollt newydd sy'n caniatáu i ddau chwaraewr fwynhau modd 'Battle Royale' y gêm ar yr un sgrin. Dim ond ar fersiynau PS4 ac Xbox One y mae gameplay sgrin hollt ar gael.

Er bod pas y frwydr yn bodoli yn y bennod gyntaf, mae Fortnite: Pennod 2 yn ei gwneud hi'n haws olrhain eich cynnydd gyda hysbysiadau ar y sgrin wrth i chi chwarae, ac mae'n ymddangos bod y nodau ychydig yn haws i'w cyflawni yn gyffredinol. Mae Epic hefyd yn cynllunio newidiadau treigl i fodd gêm 'Achub y Byd' $ 40 Fortnite sy'n caniatáu i chwaraewyr ymuno i ymgymryd â thonnau o elynion a reolir gan gyfrifiadur. Bydd cyfres twrnamaint cystadleuol y gêm ar gyfer chwaraewyr craidd caled yn dechrau eto yn fuan, a chyflwynodd “Pennod 2” fodd 'Squad Arena' i chwaraewyr ymuno a chwarae mewn gemau mwy difrifol.

'Battle Pass' mewn-brynu

I rieni, mae'n bwysig gwybod, er bod y gêm yn rhad ac am ddim, er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr ehangiadau hyn mae angen i chwaraewyr brynu'r Pass Pass. Mae hyn wedyn yn eu galluogi i ennill gwisgoedd, cymeriadau a dillad newydd.

Er y gallwch gael gafael ar rai o'r buddion gyda Thocyn Am Ddim, bydd angen Tocyn Brwydr taledig ar blant i gael y gwobrau gorau. Mae hyn yn costio 950 V-Bucks sy'n cyfieithu i oddeutu £ 8 / $ 9.50.

Ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android

Mae'r gêm hefyd ar gael nawr i chwarae arni iOS ac Android (Dim ond ar gael i'w lawrlwytho o wefan Fortnite). Gall chwaraewyr gystadlu ar draws y systemau hyn, er bod y rheolyddion chwaraewyr yn dra gwahanol ar bob un a gallant rwystro pobl ifanc.

Mae'r gêm ei hun hefyd yn cael ei newid gydag arfau ac offer newydd. Y mwyaf arwyddocaol yw Jetpack newydd sy'n gadael i chwaraewyr hedfan a saethu ar yr un pryd.

Er y bydd llawer o'r newidiadau hyn yn gwneud mwy o synnwyr i chwaraewyr y gêm na rhieni, mae'n werth cadw ar y blaen â datblygiadau yn y gêm i fod yn ymwybodol o gostau posibl. Mae hefyd yn dda i rieni allu siarad â phlant am y gêm a sut maen nhw'n ei mwynhau.

Canllaw Rheoli Rhieni Fortnite

A yw'ch plentyn yn gamer Fortnite brwd? Os felly, darllenwch ein canllaw sut i sefydlu rheolaethau rhieni ar gyfer y gêm Fortnite.
Gêm bargud

Gweler y canllaw
Mwy o wybodaeth

Mae Andy yn rhedeg cymuned o deuluoedd sy'n cael fideos wythnosol ac yn trafod sut maen nhw'n cadw gemau'n iach.

Ymweld â'r safle

Mwy i'w Archwilio