BWYDLEN

Felly fe aethoch chi'n noeth ar-lein (fersiwn SEND)

Mae'r fersiwn hon o 'Felly cawsoch noeth ar-lein ...' yn adnodd sy'n helpu ac yn cynghori pobl ifanc a allai gael eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw (neu ffrind) wedi rhoi delwedd neu fideo secstio ar-lein ac wedi colli rheolaeth dros y cynnwys hwnnw gyda phwy y mae'n cael ei rannu.