BWYDLEN

Cefnogi LGBTQ + CYP - Aros yn ddiogel wrth hapchwarae

Mae gemau ar-lein yn hynod boblogaidd ymysg plant a phobl ifanc. Boed hynny trwy ffonau a dyfeisiau symudol, cyfrifiaduron personol, neu gonsolau gemau, bydd gan y mwyafrif o blant a phobl ifanc brofiad mewn hapchwarae ar-lein.

Hapchwarae LGBTQ-1200x630