BWYDLEN

Mynegai Niwed Ar-lein

Wedi'i ysgrifennu gan arbenigwyr, mae'r Mynegai Niwed Ar-lein yn tynnu sylw at y dangosyddion a'r ymddygiadau a allai fod yn destun pryder ac yn cynnig ymyriadau a gwaethygiadau a awgrymir.

Yn benodol, nod yr adnodd yw cefnogi gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda CYP gyda SEND, LGBTQ + CYP yn ogystal â CYP â phrofiad gofal.

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

I ddefnyddio'r Mynegai Niwed, dewiswch y maes eang o angen neu gefnogaeth ochr yn ochr â'r grŵp oedran o'r bobl ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw. Yna cyflwynir y cynnwys gan y Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig llinyn ac yn dibynnu ar y plentyn neu'r person ifanc, efallai yr hoffech chi adolygu'r oedrannau uchod ac islaw am ymddygiadau ac ymatebion ychwanegol, neu fwy perthnasol.

Dewiswch o'r opsiynau i chwilio mynegai niweidiau ar-lein

Ydych chi am gefnogi plentyn neu berson ifanc?
A yw ar gyfer grŵp oedran penodol?
awgrymiadau
Canllaw i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed
Yn seiliedig ar yr adroddiad 'Changing conversations', isod mae pwyntiau allweddol i'w deall, gan sicrhau bod y plant agored i niwed rydych chi'n gweithio gyda nhw yn cael eu cefnogi i ddod yn wydn yn ddigidol.
Yn seiliedig ar yr adroddiad 'Newid sgyrsiau', isod ...
CECYP-7-11
Plentyn neu berson ifanc profiadol gofal 7-18 oed
Rhennir Mynegai Niwed CEYP yn y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.
Mae Mynegai Niwed CEYP wedi torri ...
Comm-Rhyngweithio-4-7
Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I) 4-7 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI sydd ag angen Cyfathrebu a Rhyngweithio. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
Cog-Ddysgu-4-7
Angen Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L) 4-7 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI sydd ag angen Gwybyddiaeth a Dysgu. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
SEMH-4-7
Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) 4-7 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI ag angen Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
Synhwyraidd-4-7
Synhwyraidd a Chorfforol (S&P) 4-7 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI ag anghenion Synhwyraidd a / neu Gorfforol. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
SEMH-7-11
Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) 7-11 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI ag angen Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
Synhwyraidd-7-11
Synhwyraidd a Chorfforol (S&P) 7-11 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI ag anghenion Synhwyraidd a / neu Gorfforol. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
Comm-Rhyngweithio-7-11
Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I) 7-11 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI sydd ag angen Cyfathrebu a Rhyngweithio. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
Cog-Ddysgu-7-11
Angen Gwybyddiaeth a Dysgu (C&L) 7-11 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI sydd ag angen Gwybyddiaeth a Dysgu. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
LGBTQ-Pori-1200x630
LGBTQ + 7-18 oed
Rhennir Mynegai Niwed LGBTQ + yn y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.
Mae Mynegai Niwed LGBTQ + wedi torri ...
SEMH-11-14
Cymdeithasol, Iechyd Meddwl Emosiynol (SEMH) 11-14 oed
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer PPhI ag angen Iechyd Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.
Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn yn ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 23
Llwytho mwy o

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella