BWYDLEN

Cefnogi plant gyda SEND - Aros yn ddiogel wrth hapchwarae

Er mwyn annog plant a phobl ifanc sydd ag ANFON, cael y gorau o'u gameplay a lleihau risgiau posibl, defnyddiwch y cyngor hwn ar strategaethau y gallwch eu defnyddio i sicrhau ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles.