BWYDLEN

Zoom

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae gan blatfform cynadledda Zoom ystod o nodweddion diogelwch fel cyfarfodydd a ddiogelir gan gyfrinair, swyddogaethau ystafell aros, a rheoli cyfranogwyr a all sicrhau bod profiad eich teulu yn fwy diogel.

Logo platfform fideo-gynadledda Zoom

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Chwyddo (cyfeiriad e-bost a chyfrinair).

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Galwadau a Thestunau
icon Preifatrwydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i ddiogelu eich cyfarfod â chyfrinair

1 cam - Mewngofnodi i Zoom

2 cam - Cliciwch ar eicon yr Atodlen.

3 cam - Ar gyfer fersiynau rhad ac am ddim o Zoom yn ddiofyn gosodir y 'Cyfrinair Cyfarfod' o dan 'Cyfrinair'

chwyddo-1
2

Dilysu pobl sy'n cymryd rhan

Mae hwn ar gael ar gyfer yr opsiwn chwyddo taledig.

Gallwch ddewis dim ond caniatáu i ddefnyddwyr sydd wedi mewngofnodi gymryd rhan.

3

Ble i gloi eich cyfarfod

Ar ôl i chi ddechrau eich cyfarfod, gwnewch y canlynol:

1 cam - Tap 'Mwy'

2 cam - Ewch i 'Gosodiadau cyfarfod'

3 cam - O dan 'Security' tap 'Lock Meeting' cyn gynted ag y bydd yr holl gyfranogwyr wedi cyrraedd

chwyddo-2
4

Sut i ddiffodd rhannu sgrin cyfranogwr

1 cam - Tap 'Mwy'

2 cam - Ewch i 'Gosodiadau cyfarfod'

3 cam - O dan 'Caniatáu i Gyfranogwyr' Analluogi 'Rhannu sgrin'

chwyddo-3
5

Sut i ddefnyddio Ystafelloedd Aros

Bydd hyn yn caniatáu ichi sgrinio pobl cyn iddynt ddod i mewn i'r cyfarfod.

Ar ôl i chi ddechrau eich cyfarfod, gwnewch y canlynol:

1 cam - Tap 'Mwy'

2 cam - Ewch i 'Gosodiadau cyfarfod'

3 cam - O dan 'Security' galluogi 'Ystafell Aros'

chwyddo-4
6

Analluoga opsiwn 'Ymuno cyn gwesteiwr'

Peidiwch â gadael i bobl ymuno â'r cyfarfod o'ch blaen.

1 cam - Tap ar eicon yr Atodlen.

2 cam - O dan 'Opsiwn cyfarfod' analluoga 'Caniatáu ymuno cyn cynnal'

chwyddo-5