BWYDLEN

Cyfarfod Google

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau diogelwch Google Meet yn cael eu troi ymlaen yn ddiofyn, felly yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes angen i chi gymryd camau ychwanegol i sicrhau bod yr amddiffyniadau cywir ar waith, fodd bynnag, efallai yr hoffech chi wybod hanfodion sut i gadw'ch teulu'n ychwanegol yn ddiogel wrth alw fideo.

Logo cyfarfod Google

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Google (cyfeiriad e-bost a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Preifatrwydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ble i roi gwybod am gamdriniaeth

Nodweddion gwrth-gam-drin yn ddiofyn. Ni all unrhyw un ymuno â chyfarfod oni bai ei fod yn cael ei wahodd neu ei dderbyn gan y gwesteiwr. Os ydych chi'n credu bod rhywun yn torri canllawiau Google gallwch chi roi gwybod amdanynt.

Pan mewn galwad fideo:

1 cam - Tapiwch y tri dot yn y gornel dde isaf (yr un peth ar fersiwn bwrdd gwaith ac app)
2 cam - Tap Riportio camdriniaeth
3 cam - Llenwch y wybodaeth a thapio Cyflwyno (Adroddwch a ydych chi'n defnyddio fersiwn bwrdd gwaith)

1
google-cwrdd-cam-1
2
google-cwrdd-cam-2
3
google-cwrdd-cam-3
2

Sut i roi gwybod am broblem

Pan mewn galwad fideo:

1 cam - Tapiwch y tri dot yn y gornel dde isaf (yr un peth ar fersiwn bwrdd gwaith ac app)
2 cam - Tap Riportiwch broblem. Gofynnir i chi nodi'r wybodaeth
3 cam - Tap anfon

1
google-cwrdd-cam-4
2
google-cwrdd-cam-5
3
google-cwrdd-cam-6
3

Sut i gael gwared ar gyfranogwr (Fersiwn bwrdd gwaith yn unig)

Cyfarfodydd a drefnir trwy gyfrif Gweithle Google: Gall cyfranogwr o'r parth a drefnodd y cyfarfod fideo dynnu cyfranogwr arall, os oes angen.

Cyfarfodydd a drefnir trwy Gyfrif Google personol: Dim ond cymedrolwr y digwyddiad all symud cyfranogwr arall o bell.

Pan mewn galwad fideo:

1 cam - Cliciwch y saeth gefn
2 cam - Pwyntiwch at y person
3 cam - Cliciwch Dileu

4

Ble i dawelu cyfranogwr

Os oes adborth neu sŵn cefndir mewn galwad fideo, gallwch fudo meicroffonau cyfranogwyr eraill. Ar gyfer galwadau fideo a drefnir trwy gyfrif personol, dim ond y trefnydd all dreiglo cyfranogwyr eraill.

Pan mewn galwad fideo (fersiwn App):

1 cam - Ar y chwith uchaf, tapiwch enw'r cyfarfod
2 cam - Ar y tab 'People', wrth ymyl cyfranogwr, tap Dewislen
3 cam - Tap Mud

Pan mewn galwad fideo (fersiwn Penbwrdd):

Ar y tab 'People', dewiswch y person a thapio Mute
Pwysig: Os na welwch y tab People, gwasgwch / tapiwch fawd cyfranogwr, tapiwch eicon y meicroffon.

Am resymau preifatrwydd, ni allwch ddatgymalu person arall. Gofynnwch i'r cyfranogwr ddatgymalu ei sain. I fudo neu ddatgymalu'ch hun, tapiwch Mute.

Deialu cyfranogwyr

Yn berthnasol ar gyfer galwadau fideo a drefnir gan ddefnyddwyr Google Workpace yn unig.

Mae cyfranogwyr ffôn yn pwyso * 6 i fudo neu ddatgymalu eu ffôn.

Os bydd rhywun arall yn eich treiglo, dim ond os ydych chi'n pwyso * 6 y gallwch chi ddatgymalu.

google-cwrdd-cam-7