BWYDLEN

Gemau fideo gorau y mae plant eisiau eu chwarae y Nadolig hwn

Ydych chi'n chwilio am gemau fideo gwych i'ch plant eu chwarae dros dymor y gwyliau? Wel edrychwch dim pellach, mae ein harbenigwr technoleg preswyl, Andy Robertson, yn cynnig rhai opsiynau i chi eu hystyried ar gyfer plant o bob oed.

Yn yr un modd â'r cynnwys mwyaf poblogaidd ar Netflix, iPlayer neu Spotify, mae gemau fideo sy'n tueddu i newid yn gyflymach na'r gwynt. Gall ymddangos yn anodd cadw i fyny neu ddilyn yr hyn y mae plant eisiau ei chwarae.

Peidiwch â phoeni, gydag ychydig o'r wybodaeth gywir sydd gennym ar eich cyfer chi yma, gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gemau diweddaraf. Mae hyn yn bwysig nid yn unig i wybod beth i brynu plant ar gyfer y Nadolig ond hefyd er mwyn i chi allu deall eu gemau a chymryd rhan mewn tywys eu chwarae i gyfeiriadau iach.

Consol Exclusives

Nid yw pob gêm ar gael ar bob consol. Mewn gwirionedd, dim ond ar un system y gellir chwarae llawer o gemau: PlayStation, Xbox, Switch, PC neu ffôn clyfar. Deall pa gemau sydd ar gael ar ba blatfform all eich helpu i benderfynu pa un sy'n iawn i'ch teulu.

Gyda'r rhestr hon o Consol Exclusives, gallwch ofyn i'ch plant pa rai yw'r gemau maen nhw am eu chwarae fwyaf ac yna penderfynu pa blatfform sydd ei angen arnoch chi i gael mynediad atynt. Mae rhai enghreifftiau o ecsgliwsif yn cynnwys:

Gemau Poblogaidd

 Yn ogystal â gemau penodol ar wahanol systemau, gall deall pa rai yw'r gemau poblogaidd eleni arwain y broses o brynu anrhegion, yn ogystal â chynorthwyo'ch gwerthfawrogiad o'r hyn y mae plant yn ei chwarae.

PEGI 3 gêm

Fall Guys: Ultimate Knock Out

Dyma ras i'r gystadleuaeth faner rydych chi'n ei chwarae ar-lein gyda llawer o chwaraewyr eraill. Mae'n hwyl gwirion sy'n hwyl i'r teulu i gyd.

 • Rhyddhau Dyddiad: 04 / 08 / 2020
 • Llwyfannau: PC a PlayStation 4
 • Genres: Gweithredu, Ymladd a Chwaraeon
 • Chwaraewyr: Gallwch chi chwarae hwn gyda 60 chwaraewr ar-lein
Trelar byr Fall Guys o'r gêm ar PS4
Adnoddau dogfen

Gweler ein canllaw cyngor gemau ar-lein i gael mwy o awgrymiadau ar sut i helpu plant i gael y gorau o'u profiad.

Gweler y canllaw

Mario Kart Live: Cylchdaith Gartref

Dyma Mario Kart ond gyda cheir go iawn a reolir o bell. Mae ganddyn nhw gamera arnyn nhw er mwyn i chi allu gweld y weithred o'r sgrin Switch yn y gêm realiti estynedig orau hyd yn hyn.

 • Dyddiad Rhyddhau: 16/10/2020
 • Llwyfannau: Nintendo Switch
 • Genres: Gweithredu, Creadigol, Egnïol yn Gorfforol, Rasio a Chwaraeon
 • Chwaraewyr: Gallwch chi chwarae gyda 4 chwaraewr yn yr un ystafell
Trelar byr Mario Kart Live ar Nintendo Switch

Bwrw Fu

Mae hon yn gêm frwydro yn erbyn comig lle rydych chi'n chwarae gwahanol arwyr bwytadwy. Mae'n gyflym ac yn ddoniol ond mae angen sgil go iawn os ydych chi'n mynd i ennill. Gorau oll, gallwch chi chwarae gyda hyd at 6 chwaraewr.

 • Dyddiad Rhyddhau: 13/08/2020
 • Llwyfannau: Nintendo Switch, PC ac Xbox One
 • Genres: Gweithredu, Ymladd ac Efelychu
 • Chwaraewyr: Gallwch chi chwarae gyda 6 chwaraewr yn yr un ystafell
Trelar byr Boomering Fu ar Nintendo Switch

Gemau PEGI 7

gwybedyn

Dyma antur gyda gwahaniaeth. Wrth i chi ddal a bwyta'r bygiau siâp byrbryd rydych chi'n cymryd y gwahanol briodweddau bwytadwy. Mae'n llawer o hwyl gyda dirgelwch i'w ddatrys sydd â thro yn y stori.

 • Dyddiad Rhyddhau: 12/11/2020
 • Llwyfannau: Mac, PC, PlayStation 4 a PlayStation 5
 • Genres: Creadigol, Pos ac Efelychu
 • Chwaraewyr: Gêm un chwaraewr yw hon
Trelar byr o Bugsnax

Haf ym Mara

Mae hon yn stori antur hyfryd lle mae merch ifanc yn archwilio ei chartref ar yr ynys. Rydych chi'n cael gofalu am y cynhaeaf a siarad â phob math o wahanol gymeriadau sydd angen eich help.

 • Dyddiad Rhyddhau: 15/06/2020
 • Llwyfannau: Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 ac Xbox One
 • Genres: Antur, Byd Agored, Chwarae Rôl ac Efelychu
 • Chwaraewyr: Gêm un chwaraewr yw hon
Trelar fer yr haf yn Mara ar Nintendo Switch

Riverbond

Antur pedwar chwaraewr lle rydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd i archwilio tir swynol wedi'i seilio ar flociau. Mae yna bob math o frwydrau ac arfau i'w darganfod. Mae'n hwyl afieithus heb i'r trais gymryd drosodd.

 • Dyddiad Rhyddhau: 10/06/2019
 • Llwyfannau: Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 ac Xbox One
 • Genres: Gweithredu, Antur ac Ymladd
 • Chwaraewyr: Gallwch chi chwarae gyda 4 chwaraewr yn yr un ystafell a hyd at 4 chwaraewr ar-lein
Trelar byr Riverbond ar PS4

Gemau PEGI 12

Anfarwolion Fenyx yn Codi

Dyma antur ar-lein chwedlonol lle rydych chi'n archwilio byd enfawr, yn datrys posau ac yn ymladd yn erbyn drygioni. Mae fel Zelda Breath of the Wild ond gyda duwiau greek.

 • Dyddiad Rhyddhau: 03/12/2020
 • Llwyfannau: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ac Xbox Series X | S.
 • Genres: Antur, Ymladd a Byd Agored
 • Chwaraewyr: Gêm un chwaraewr yw hon
Immortals Fenys Rising - trelar lansio swyddogol ar PS5

Effaith Geshin

Dyma antur ar-lein rhad ac am ddim i ddechrau wedi'i gosod mewn byd ffantasi. Rydych chi'n archwilio, rhyngweithio â chymeriadau cyfrifiadurol ac yn gweithio gyda chwaraewyr eraill i gwblhau cenadaethau a lefelu'ch cymeriad.

 • Dyddiad Rhyddhau: 27/09/2020
 • Llwyfannau: Android, PC, PlayStation 4 ac iOS
 • Genres: Gweithredu, Antur, Naratif, Byd Agored a Chwarae Rôl
 • Chwaraewyr: Gallwch chi chwarae hwn gyda 4 chwaraewr ar-lein
Trelar byr Effaith Geshin ar PS4

Rhyfelwr Hyrule Oedran Calamity

Gêm frwydro yn erbyn hac a slaes yw hon. Yr hyn sy'n ei gwneud yn wahanol ac yn boblogaidd yw'r cysylltiad â stori Zelda Breath of the Wild. Mae botymau stwnsh yn cyfuno ag ystyriaethau tactegol yn y gêm rhyfela Hyrule.

 • Dyddiad Rhyddhau: 14/11/2020
 • Llwyfannau: Nintendo Switch
 • Genres: Gweithredu ac Ymladd
 • Chwaraewyr: Gêm un chwaraewr yw hon
Trelar byr Hyrule Warrior Age of Calamity ar Nintendo

swyddi diweddar