Diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Beth yw Omegle? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Yn ein plith mae gêm aml-chwaraewr â sgôr PEGI 7 sydd wedi dod yn boblogaidd iawn gyda phlant cyn-arddegau yn y DU. Cael ...
Erthyglau
Helpu pobl ifanc i fynegi eu hunain yn ddilys ar-lein i wella lles
Elizabeth Milovidov, Ysw. yn rhannu mewnwelediad ar sut i annog pobl ifanc i fynegi eu hunain yn ddiogel ac yn ddilys ar-lein.
Erthyglau
Sut i ddadactifadu / dileu hen gyfrifon cyfryngau cymdeithasol
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Cymdeithasu'n ddiogel ar-lein
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, mae'r arbenigwr Tech Andy Robertson yn darparu awgrymiadau ar ffyrdd i blant gymdeithasu â'u ffrindiau ...
Erthyglau
Mae Teen yn rhannu ei brofiad o'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod pandemig COVID-19
Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn rhannu'r rôl hanfodol y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae yn ei fywyd wrth brofi effaith cyfyngiadau COVID-19 ...
Erthyglau
Beth yw'r app Tellonym?
Mae Rocket League yn gêm fideo aml-chwaraewr sydd â sgôr PEGI 3 sy'n cyfuno gyrru ceir a phêl-droed i gyd yn un. Lear
Erthyglau
Gêm fideo Cynghrair Rocket - Canllaw i rieni
Mae Rocket League yn gêm fideo aml-chwaraewr sydd â sgôr PEGI 3 sy'n cyfuno gyrru ceir a phêl-droed i gyd yn un. Lear
Erthyglau
Helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â'r heriau sy'n eu hwynebu ar-lein
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Gofynnwch i Mr Burton - Atebwyd eich cwestiynau diogelwch ar-lein!
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Diogelwch Digidol Cynhwysol - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd
Ynghyd â SWGfL, rydym wedi lansio canolbwynt ar-lein i helpu i gadw mwy na 2 filiwn o blant a phobl ifanc ...
Erthyglau
Ymateb Materion Rhyngrwyd i AVMSD
Bydd y Cod hwn yn darparu arweiniad ar y safonau preifatrwydd y bydd yr ICO yn disgwyl i sefydliadau eu mabwysiadu.
Erthyglau
Instagram Reels - Canllaw i rieni i'r nodwedd rhannu fideo newydd
Mae Instagram wedi cyflwyno nodwedd newydd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr recordio a rhannu fideos 15 eiliad ar Instagram, yn debyg i nodweddion ...
Erthyglau
Beth yw amgryptio a sut mae'n effeithio ar ddiogelwch ar-lein plant?
Darganfyddwch beth yw amgryptio, beth mae hyn yn ei olygu fel risg bosibl ar gyfer diogelwch plant ar-lein, a'r pryderon a godwyd ...
Erthyglau
Mae ymchwil BT yn datgelu bod 89 y cant o deuluoedd y DU yn teimlo bod technoleg ar-lein wedi bod yn fendith wrth gloi
Mewn arolwg barn a gomisiynwyd gan BT Skills for Tomorrow, gofynnwyd ystod o gwestiynau i rieni’r DU a oedd yn canolbwyntio ar y ...
Sgroliwch i Fyny