BWYDLEN

Diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i atal casineb ac eithafiaeth ar-lein gyda phobl ifanc
Dadansoddwr Casineb ac Eithafiaeth, Hannah Rose, yn rhannu mewnwelediad i sut y gallai pobl ifanc gymryd rhan ar-lein. Dysgwch sut i wrthweithio ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sgamiau ariannol a'r effeithiau ar bobl ifanc
Mae arbenigwr cyllid Internet Matters, Ademolawa Ibrahim Ajibade, yn archwilio effeithiau sgamiau ariannol ar bobl ifanc ac yn cynnig cyngor i...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i fynd i'r afael â sgamiau ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Meddwl yn feirniadol am newyddion ar gyfryngau cymdeithasol
Holi ac Ateb Arbenigol
Helpu plant gyda hunanddelwedd a hunaniaeth gadarnhaol
Holi ac Ateb Arbenigol
Hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ar-lein gyda phlant a phobl ifanc
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut allwch chi helpu plant i ddelio â phryder cyfryngau cymdeithasol?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol?
Holi ac Ateb Arbenigol
Pa gamau y gallaf eu cymryd os yw fy mhlentyn wedi anfon noethlymun?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut mae athrawon yn mynd i'r afael â cham-drin plant-ar-plentyn ar-lein mewn ysgolion
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effeithiau diwylliant dylanwadwyr ar bobl ifanc?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth mae'r Cod Dylunio sy'n briodol i Oedran yn ei olygu i'm plentyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei gyfeillgarwch ar-lein yn ddiogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn?