Diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Holi ac Ateb Arbenigol
Cymdeithasu cyngor diogelwch ar-lein i blant iau
Holi ac Ateb Arbenigol
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am actifiaeth ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i deimlo'n rhydd i fod yn bwy maen nhw ar-lein wrth aros yn ddiogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw effaith lleferydd casineb ar-lein yn y byd go iawn ar bobl ifanc?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i feddwl yn feirniadol am y dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol maen nhw'n eu dilyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gael Nadolig digidol mwy diogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?
Gofyn caniatâd cyn rhannu delwedd neu fod yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei olygu wrth dderbyn rhai telerau ac amodau yw ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei gyfeillgarwch ar-lein yn ddiogel?
P'un a yw'n ychwanegu at eu streak ar Snapchat neu'n dal i fyny gyda ffrindiau ar Facetime, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Pa gamau y gallaf eu cymryd os yw fy mhlentyn wedi anfon noethlymun?
Os yw'ch plentyn wedi anfon noethlymun, pa gamau ddylech chi eu cymryd a pha gefnogaeth allwch chi ei disgwyl gan ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am ddilynwyr i adeiladu brand ar-lein, sut alla i eu cadw'n ddiogel?
Gyda thwf llwyfannau rhannu delweddau fel Instagram a Snapchat, mae pobl ifanc wedi dechrau gweld eu hunain yn fwy fel ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?
Wrth i ddefnydd plant o'r byd ar-lein dyfu, mae materion iechyd meddwl cynyddol fel hunan-niweidio ar ffurf wahanol ar-lein. ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i beidio â rhannu ar gyfryngau cymdeithasol?
Gyda thwf cyfryngau cymdeithasol ymhlith tweens a phobl ifanc yn eu huchaf erioed, mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediadau ar sut ...
Sgroliwch i Fyny