BWYDLEN

Diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Holi ac Ateb Arbenigol
Helpu plant gyda hunanddelwedd a hunaniaeth gadarnhaol
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut mae diwylliant dylanwadwyr yn effeithio ar bobl ifanc ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ar-lein gyda phlant a phobl ifanc
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut allwch chi helpu plant i ddelio â phryder cyfryngau cymdeithasol?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth mae'r Cod Dylunio sy'n briodol i Oedran yn ei olygu i'm plentyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i reoli ei gyfeillgarwch ar-lein yn ddiogel?
P'un a yw'n ychwanegu at eu streak ar Snapchat neu'n dal i fyny gyda ffrindiau ar Facetime, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ...
Holi ac Ateb Arbenigol
A yw dylanwadwyr yn cael effaith ar ymddygiad plentyn?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut mae athrawon yn mynd i'r afael â cham-drin plant-ar-plentyn ar-lein mewn ysgolion
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut mae helpu fy mhlentyn i ddatblygu arferion arian ar-lein da?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i gael Nadolig digidol mwy diogel?
Holi ac Ateb Arbenigol
Cymdeithasu cyngor diogelwch ar-lein i blant iau
Holi ac Ateb Arbenigol
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am actifiaeth ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i wneud cymdeithasu ar-lein yn fwy diogel i'm teulu?
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth ddylai rhieni ei wybod am bobl ifanc yn eu harddegau a dyddio ar-lein?