Diogelwch cyfryngau cymdeithasol

Gweld ystod o erthyglau, adnoddau ac offer i ddysgu mwy am fater defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chael awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn i reoli'r mater ar-lein hwn.

Ymweld â hyb cyngor

Hidlo
Trefnu yn ôl
Straeon rhieni
Mae Teen yn rhannu ei brofiad o'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod pandemig COVID-19
Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn rhannu'r rôl hanfodol y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae yn ei fywyd wrth brofi effaith cyfyngiadau COVID-19 ...
Straeon rhieni
Rhannu caniatâd a delweddau ar-lein - Mae Mam yn rhannu heriau dysgu pobl ifanc yn eu harddegau i rannu'n ddiogel
Mae Antonia yn rhannu awgrymiadau sydd wedi ei helpu i gefnogi ei merched yn eu harddegau.
Straeon rhieni
Gwneud ffrindiau a rheoli cyfeillgarwch go iawn ar-lein - awgrymiadau gan riant
Mae Mam Eilidh yn rhannu awgrymiadau diogelwch sydd wedi ei helpu i gefnogi ei phlant.
Straeon rhieni
Rheoli perygl dieithriaid ar-lein a pherthnasoedd digidol â phlant - stori rhiant
Mae Laura Hitchcock yn rhannu ei phrofiadau yn helpu ei phlant i lywio perygl dieithriaid a chysylltiadau digidol.
Straeon rhieni
Helpu plant ifanc i lywio'r byd ar-lein - profiad rhiant
Pa mor heriol yw magu plant ifanc yn oes Insta 'a YouTube? Fe wnaethon ni siarad â mam Lucy ...
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu sut yr aeth i'r afael â brwydrau gyda phlant yn ffrydio ac yn vlogio byw
Mae Lucie, mam i ferch 12 a 14-mlwydd-oed, yn rhannu ei brwydrau â materion yn ymwneud â rhannu gwybodaeth bersonol.
Straeon rhieni
Mae mam yn rhannu risgiau ar-lein gyda phlant i'w helpu i rannu'n ddiogel ar-lein
Hoffech chi wybod mwy am sut i atal plant rhag cysgodi eu bywydau ar-lein? Dyma farn rhiant ...
Straeon rhieni
Helpu plant i ddelio â materion ar-lein pan aiff pethau o chwith
Rhiant yn rhoi inni gymryd sut mae hi'n helpu ei phlant i reoli risgiau ar-lein.
Straeon rhieni
Awgrymiadau gan rieni ar sut i atal plant rhag gor-gysgodi ar-lein
Ar bwnc gor-gysgodi ar gyfryngau cymdeithasol, gwnaethom ofyn i riant roi inni gymryd arno a ...
Sgroliwch i Fyny