BWYDLEN

Adnoddau hapchwarae ar-lein

Os oes gennych gamer brwd ar eich dwylo, neu ddim ond eisiau darganfod mwy am sut mae pobl ifanc yn hapchwarae ar-lein a sut i'w helpu i gael y gorau o'u profiad, fe welwch ystod wych o adnoddau, erthyglau ac offer i helpu.

Ymweld â hyb cyngor

Apiau a Llwyfannau a Argymhellir

Apiau a Llwyfannau
Beth yw Palworld? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae Palworld yn tynnu tebygrwydd i gemau dofi anghenfil a chyfresi fel Pokémon a Digimon. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn chwarae Palworld, ...
Apiau a Llwyfannau
Canllaw rhieni i Roblox a sut y gall eich plant ei chwarae'n ddiogel
A yw Roblox yn ddiogel i blant chwarae? Dyma'r cwestiwn y mae llawer o rieni yn mynd i'r afael ag ef, gan ddilyn ...
Apiau a Llwyfannau
Canllaw gosodiadau diogelwch App Discord
Dysgwch sut i reoli diogelwch ar-lein eich plentyn ar yr app Discord trwy alluogi neu analluogi diogelwch, preifatrwydd a data ...

Erthyglau a Argymhellir

Apiau a Llwyfannau
Beth yw Palworld? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae Palworld yn tynnu tebygrwydd i gemau dofi anghenfil a chyfresi fel Pokémon a Digimon. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn chwarae Palworld, ...
Erthyglau
Gwella llythrennedd yn oes technoleg
Gall gwella llythrennedd mewn plant eu gwneud yn fwy llythrennog yn y cyfryngau a gallu meddwl yn feirniadol am y newyddion y maent yn eu gweld ...
Erthyglau
Rôl Roblox yn y metaverse
Laura Higgins, Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Sifiliaeth yn Roblox, yn rhannu sut mae'r platfform yn ffitio i mewn i'r metaverse ar hyn o bryd.

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i fynd i'r afael â sgamiau ar-lein
Holi ac Ateb Arbenigol
Defnyddio technoleg i ymgysylltu â'r amgylchedd
Holi ac Ateb Arbenigol
Hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ar-lein gyda phlant a phobl ifanc

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni ap Electronic Arts
Rheoli gyda phwy y gall eich plentyn siarad, pa gynnwys y gall gael mynediad ato a mwy gyda rheolaeth rhieni ap Electronic Arts ...
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni Fortnite Battle Royale
Mynnwch arweiniad cam wrth gam ar reolaethau rhieni i reoli diogelwch ar-lein plant wrth iddynt chwarae.
Rheolaethau rhieni
Canllaw rheolaethau rhieni Fall Guys
Helpwch blant i gadw'n ddiogel wrth chwarae Fall Guys gyda'r camau hyn ar gyfer rheoli gwariant, cyfathrebu a mwy.

Ymchwil a Argymhellir

Ymchwil
Archwilio perthnasoedd pobl ifanc niwrowahanol â gemau ar-lein
Gyda chefnogaeth Roblox, nod yr ymchwil hwn yw deall yn well fanteision a heriau hapchwarae ar-lein ar bobl ifanc niwro-ddargyfeiriol.