Adnoddau hapchwarae ar-lein

Os oes gennych gamer brwd ar eich dwylo, neu ddim ond eisiau darganfod mwy am sut mae pobl ifanc yn hapchwarae ar-lein a sut i'w helpu i gael y gorau o'u profiad, fe welwch ystod wych o adnoddau, erthyglau ac offer i helpu.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Cyngor arbenigol ar gaeth i gemau ymhlith pobl ifanc a phlant
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Erthyglau
Beth yw Fortnite Pennod 2?
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
A all gemau fideo treisgar annog fy mhlentyn i fod yn ymosodol?
Mae astudiaeth ddiweddar gan y Gymdeithas Frenhinol yn awgrymu nad yw chwarae gemau fideo treisgar yn achosi pobl ifanc yn eu harddegau i fod yn ymosodol. ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth alla i ei wneud i sicrhau diogelwch fy mhlentyn dros wyliau'r haf?
cyfryngau cymdeithasol, hunluniau, Hapchwarae ar-lein, Pokémon Go, amser sgrinio, apiau, apiau hapchwarae, troliau ar-lein

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn ...
Canllawiau
Esbonio graddfeydd oedran gemau
Er mwyn eich helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran i blant, bydd y mwyafrif o lwyfannau yn cynnwys sgôr oedran ar y gêm. Oherwydd ...
Canllawiau
Cyngor gêm ar-lein
Er mwyn eich helpu i ddeall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein, rydyn ni wedi creu ...

Rheolaethau rhieni a argymhellir

Rheolaethau rhieni
Fortnite: Pennod 2 - Canllaw Rheolaethau Rhieni Battle Royale
Dysgwch sut i reoli eich gosodiadau rheoli rhieni a'ch cyfyngiadau ar Fortnite gyda'n canllawiau sut i wneud.

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta
Mae ein hymchwil yn edrych ar farn rhieni am berthynas eu plant â gemau, ar draws pob dyfais a llwyfan.
ymchwil
Gêm Cynhyrchu Rhianta: Crynodeb o'r canfyddiadau
Gweler crynodeb o'r mewnwelediadau o'n hadroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta yn amlinellu barn rhieni am eu perthynas â gemau ...
Sgroliwch i Fyny