Adnoddau hapchwarae ar-lein

Os oes gennych gamer brwd ar eich dwylo, neu ddim ond eisiau darganfod mwy am sut mae pobl ifanc yn hapchwarae ar-lein a sut i'w helpu i gael y gorau o'u profiad, fe welwch ystod wych o adnoddau, erthyglau ac offer i helpu.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Dyfodol Blychau Loot mewn gemau fideo - hapchwarae a gamblo
Dysgwch sut i amddiffyn plant rhag denu Blychau Loot a phrynu mewn-app mewn gemau fideo gyda chyngor gan ...
Erthyglau
Beth sydd angen i chi ei wybod am anhwylder hapchwarae WHO
Ychwanegwyd Anhwylder Hapchwarae at ddosbarthiad clefyd WHO ICD-11 yn yr adran ar “Anhwylderau oherwydd ymddygiadau caethiwus”.
Erthyglau
Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am gêm symudol Pokémon Go
Er mwyn helpu rhieni i gael gwell dealltwriaeth o'r ffenomen newydd hon wrth fynd â'r byd hapchwarae mewn storm, rydym yn amlinellu'r ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
A all gemau fideo treisgar annog fy mhlentyn i fod yn ymosodol?
Mae astudiaeth ddiweddar gan y Gymdeithas Frenhinol yn awgrymu nad yw chwarae gemau fideo treisgar yn achosi pobl ifanc yn eu harddegau i fod yn ymosodol. ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Beth alla i ei wneud i sicrhau diogelwch fy mhlentyn dros wyliau'r haf?
cyfryngau cymdeithasol, hunluniau, Hapchwarae ar-lein, Pokémon Go, amser sgrinio, apiau, apiau hapchwarae, troliau ar-lein

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn ...
Canllawiau
Esbonio graddfeydd oedran gemau
Er mwyn eich helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran i blant, bydd y mwyafrif o lwyfannau yn cynnwys sgôr oedran ar y gêm. Oherwydd ...
Canllawiau
Cyngor gêm ar-lein
Er mwyn eich helpu i ddeall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein, rydyn ni wedi creu ...

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Adroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta
Mae ein hymchwil yn edrych ar farn rhieni am berthynas eu plant â gemau, ar draws pob dyfais a llwyfan.
ymchwil
Gêm Cynhyrchu Rhianta: Crynodeb o'r canfyddiadau
Gweler crynodeb o'r mewnwelediadau o'n hadroddiad Gêm Cynhyrchu Rhianta yn amlinellu barn rhieni am eu perthynas â gemau ...
ymchwil
Ffosiwch adroddiad cam-drin yn y gêm Label 2017
Mae'r adroddiad yn archwilio'r ffactorau sy'n atal pobl ifanc rhag defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel,
Sgroliwch i Fyny