BWYDLEN

Atalydd cynnwys GiffGaff

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae holl ffonau symudol Talu Wrth Fynd GiffGaff yn rhwystro cynnwys oedolion yn awtomatig ond os oes gan eich plentyn gontract Talu’n Fisol yna gallwch ddewis rhwystro cynnwys oedolion pan nad yw eu ffôn clyfar wedi’i gysylltu â’r WiFi.

logo gifgaff

Beth sydd ei angen arna i?

Cerdyn credyd i wirio eich bod dros 18.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i reoli atalydd cynnwys

I ddiffodd y bloc cynnwys bydd angen i chi ddarparu prawf eich bod dros 18 oed. Gallai hyn fod yn:

  • Pasbort
  • Trwydded dros dro a yrrir gan Brydain

Dyma'r unig ffordd y gellir tynnu'r rhwystrwr hwn. Bydd angen i chi ailgychwyn y ddyfais os oedd yn rhedeg wrth i ni siarad.