Catherine Knibbs - Seicotherapydd Trawma Plant

Catherine Knibbs

Seicotherapydd Trawma Plant (Cybertrauma)

Mae Cath yn Ymchwilydd Meddygon Clinigol, Ymgynghorydd, Siaradwr Cyhoeddus, Awdur a Seicotherapydd Trawma Plant. Mae hi'n ysgrifennu am cybertrauma ac yn gweithio gyda hi, sef unrhyw drawma sy'n digwydd trwy ddyfais sy'n barod ar gyfer y rhyngrwyd.

Cath Knibbs yn geek technoleg, gamer (o bob math), therapydd technoleg / hapchwarae a seicotherapydd cybertrauma a thrawma gan ddefnyddio bioadborth/ technoleg a hapchwarae i ennyn Twf Ôl Trawmatig, iachâd a llif. Cyhoeddwyd hi yn ddiweddar llyfr ar gael nawr. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar y 'pam' rydyn ni'n gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud mewn seiberofod, a sut i helpu plant, pobl ifanc ac oedolion.

Mae hi'n aflonyddwr ac yn eiriolwr dros hawliau plant, preifatrwydd ac archwiliadau digidol ar-lein. Mae hi hefyd yn addysgu therapyddion trwy ei chwmni Preifatrwydd4 ynghylch materion diogelu data / preifatrwydd / seiberddiogelwch mewn perthynas â'u harfer. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr ac yn gynghorydd iechyd meddwl ar gyfer CIC Gamersbeatcancer.

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny