Catherine Knibbs

Therapydd Trawma Plant, Cymorth Cymheiriaid Swydd Efrog

Mae Cath yn Brif Swyddog Gweithredol, therapydd Trawma Plant sy'n arbenigo mewn cam-drin ar-lein a Cybertrauma, ac yn gweithio gyda nhw, yn ogystal â thrawma / cam-drin yn y byd go iawn.

Mae hi'n defnyddio Niwrowyddoniaeth a Seicotherapi i ddeall a gweithio gydag anghenion cymhleth ei chleientiaid. Ar hyn o bryd mae hi'n astudio MSc mewn Seicotherapi Plant ac mae'n Oruchwyliwr Clinigol, Ymgynghorydd a Llefarydd Cyhoeddus. Mae mwy o wybodaeth am Catherine a'i gwaith i'w gweld yn http://www.cybertrauma.com.

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny