Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
newydd
Delwedd BBC-own-it-intro-image
Ap BBC Own It
Mae cael eu ffôn cyntaf yn foment fawr ym mywyd plentyn. Ond gyda chymaint o negeseuon, hysbysiadau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol i jyglo, gall bywyd ffôn fynd yn llethol, yn straen ac allan o reolaeth yn gyflym. Dyna lle mae'r ap a'r bysellfwrdd Own It yn dod i mewn.
Mae cael eu ffôn cyntaf yn fawr ...
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu ...
Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu ...
Erthyglau
Dathlwch Ddydd Gwener Cyfeillgarwch gyda Kidscape ac Elmer
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch ac Wythnos Gwrth-fwlio eleni yw 'Change Starts With Us', gan annog pawb i weld bod ganddyn nhw rôl i'w chwarae wrth greu byd sy'n fwy cyfeillgar a mwy caredig.
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch a Gwrth-fwlio ...
Erthyglau
Cymerwch ran yn Wythnos Gwrth-fwlio 2019 - 'Mae Newid yn Cychwyn Gyda Ni'
Y thema yw 'mae newid yn dechrau gyda ni' i hysbysu ysgolion, plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr i wybod ei bod yn cymryd cyfrifoldeb ar y cyd i roi'r gorau i fwlio.
Y thema yw 'mae newid yn dechrau gyda ni' ...
Canllawiau
newydd
OnlineHateTroll-1200x630
Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu cynnwys niweidiol. Yn aml gall twf lleferydd casineb a throlio ar-lein arwain at ganlyniadau yn y byd go iawn felly mae'n hanfodol eu harfogi â'r offer i fynd i'r afael â'r materion hyn.
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â ...
Rheolaethau rhieni
Trywyddau yn ôl canllaw app Instagram
Dysgwch sut i reoli gosodiadau preifatrwydd eich plentyn ar yr app Threads gyda'n canllaw cam wrth gam.
Dysgwch sut i reoli preifatrwydd eich plentyn ...
Erthyglau
Beth yw App Threads o Instagram?
Threads, yr ap negeseuon diweddaraf a ddatblygwyd gan Facebook i rannu lluniau yn breifat a rhwng defnyddwyr a'ch ffrindiau agosaf.
Threads, yr ap negeseuon diweddaraf a ddatblygwyd gan ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 230
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny