Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau ac Offer
Delwedd Minecraft
Gemau addysgol am ddim Minecraft
Mae Minecraft yn cynnig gemau addysgol am ddim i blant eu chwarae ar eu platfform tan ddiwedd mis Mehefin.
Mae Minecraft yn cynnig gemau addysgol am ddim i blant ...
Erthyglau
Helpu plant i gadw cysylltiad cymdeithasol wrth ynysu yn gorfforol
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, mae'r arbenigwr Tech, Andy Robertson, yn darparu awgrymiadau ar ffyrdd i blant gymdeithasu â'u ffrindiau a'u teulu.
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, Tech ...
Erthyglau
Canllawiau DfE i ysgolion - beth mae hyn yn ei olygu i blant gartref?
Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn rhannu mewnwelediadau ar effaith cau ysgolion ar ddefnyddio technoleg a sut y gall canllawiau newydd yr Adran Addysg helpu rhieni sy'n cefnogi plant gartref.
Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn rhannu mewnwelediadau ...
Erthyglau
Logo Iechyd Cyhoeddus Lloegr
Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr ar gyfer y rheini ag iechyd meddwl a lles plant yn ystod yr achos o COVID-19
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Dysgu mwy am yr app TikTok a ...
Erthyglau
Mae Google a YouTube yn lansio adnodd newydd 'Teach from Home' ar gyfer athrawon a theuluoedd
Er mwyn helpu athrawon a theuluoedd i addysgu plant o'u cartref, mae Google wedi lansio'r porth 'Teach From Home'.
Helpu athrawon a theuluoedd i addysgu plant ...
Erthyglau
dad a phlant yn edrych ffôn
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Ein prif apiau 10 cyfredol y bydd plant yn cael hwyl yn eu defnyddio, ond eto'n annog dysgu hefyd.
Ein 10 ap gorau cyfredol y mae plant ...
Canllawiau
shutterstock_739270414 (1)
Llywio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel
Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram, a WhatsApp.
Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi'ch ...
Adnoddau gwersi
newydd
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 298
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny