Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau ac Offer
anghytgord App
Learn how to manage your child's online safety on the Discord app by enabling or disabling security, privacy and data features.
Learn how to manage your child's online ...
Adnoddau
newydd
Logo NPCC
NPCC - Plismona sy'n canolbwyntio ar y plentyn
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi cynhyrchu canllawiau 'Pryd i alw'r heddlu' pan fydd myfyriwr o bosibl wedi cyflawni trosedd yn yr ysgol neu'r coleg.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Adnoddau
newydd
lgfl-digisafe
LGfL - DigiSafe: Adnodd heb ei ddadwisgo
Mae LGfL- DigiSafe wedi creu'r adnodd 'Undressed' ar gyfer plant ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol ynghylch mater secstio ac anfon noethlymunau.
Mae LGfL- DigiSafe wedi creu'r adnodd 'Undressed' ...
Adnoddau
newydd
logo tŷ arglwyddi
Tŷ'r Arglwyddi - Technoleg Ddigidol ac Atgyfodi Ymddiriedaeth
Cymerwch gip ar yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Democratiaeth a Thechnolegau Digidol.
Cymerwch gip ar yr adroddiad a gyhoeddwyd ...
Adnoddau
newydd
ITU
Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein
Darllenwch fwy am bedair set Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein (COP) 2020, dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol berthnasol sy'n targedu plant, rhieni ac addysgwyr, llunwyr diwydiant a pholisi a phori trwy adnoddau pellach.
Darllenwch fwy am y pedair set o ...
Apiau ac Offer
newydd
Discord-1200x630
Discord - Canllaw i rieni
Cael y isel ar yr app sgwrsio poblogaidd ar gyfer gamers - Discord, y ffordd hawsaf o gyfathrebu dros lais, fideo a thestun.
Cael y isel ar y poblogaidd ...
Adnoddau gwersi
newydd
cbbc-newyddion
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i ffeithiau newyddion a hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, lluniau a fideos neu rhowch gynnig ar gwis neu un o'u gemau rhad ac am ddim.
CBBC Newsround yw cartref newyddion ...
ymchwil
Rhywun yn tecstio ar eu ffôn
Mae adroddiad secstio Cybersurvey newydd yn tynnu sylw at berthnasoedd digidol i bobl ifanc heddiw
Dywedodd bron i un rhan o bump o blant ysgol, sydd wedi anfon sexts eu bod dan bwysau neu i flacmelio i wneud hynny, mae'r Cybersurvey newydd yn datgelu.
Mae bron i un rhan o bump o blant ysgol, sydd â ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 369
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny