Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Gemau fideo 9 gorau sy'n benodol i oedran i blant eu chwarae yn ystod gwyliau
Gall dod o hyd i gemau gwych i'ch plentyn eu chwarae fod yn anodd. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r gemau cywir, rydyn ni wedi'u grwpio yn ôl eu Gradd Oedran PEGI.
Dod o hyd i gemau gwych i'ch plentyn ...
Erthyglau
Gêm ap pennod
Ap Gêm Episode - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Dysgu mwy am yr app TikTok a ...
Erthyglau
Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Dysgu mwy am yr app TikTok a ...
Erthyglau
Rhifyn 2019 Smart Tech Gadgets
Gweler rhestr o'r teganau smart gwerth gorau o 2018 sy'n werth eu hystyried i'ch plentyn.
Gweler rhestr o'r gwerth gorau ...
Erthyglau
Teganau cysylltiedig, gemau ar-lein a data plant - y stori hyd yn hyn
Erthyglau
Sut mae cynorthwywyr llais yn newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio technoleg
Mae'r arbenigwr technegol Andy Robertson yn rhannu mewnwelediad ar sut mae pobl fel Alexa, Google Assistant neu Siri wedi newid y ffordd y mae ei deulu'n rhyngweithio â thechnoleg ac yn cael gwybodaeth.
Mae'r arbenigwr technegol Andy Robertson yn rhannu mewnwelediad ar ...
Erthyglau
Lansio Ap Own It y BBC
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Mae'r ystod o fesurau arfaethedig yn gobeithio ...
Erthyglau
Dathlwch Ddydd Gwener Cyfeillgarwch gyda Kidscape ac Elmer
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch ac Wythnos Gwrth-fwlio eleni yw 'Change Starts With Us', gan annog pawb i weld bod ganddyn nhw rôl i'w chwarae wrth greu byd sy'n fwy cyfeillgar a mwy caredig.
Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch a Gwrth-fwlio ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 72
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny