Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

fideo
Google_Online_Safety_Roadshow
Sioe Deithiol Diogelwch Ar-lein Google
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ddysgu pum awgrym craidd ar sut i gadw'n ddiogel ac yn llwyddiannus ar-lein
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ...
fideo
Bwlio - parchwch fi
Parchwch fi
Fideos o wasanaeth gwrth-fwlio yr Alban yn hyrwyddo negeseuon gwrth-fwlio clir ynghylch diogelwch ar-lein sy'n gwneud adnoddau rhagorol ar gyfer agor trafodaethau ynghylch bwlio.
Fideos o wasanaeth gwrth-fwlio yr Alban yn hyrwyddo ...
fideo
Canllaw Lifebabble i fwlio - BBC
Canllaw Lifebabble CBBC i fwlio
Amrywiaeth o fideos o CBBC Lifebabble i bobl ifanc i'w helpu i ddeall sut i fynd i'r afael â bwlio.
Amrywiaeth o fideos o CBBC Lifebabble ...
fideo
Sianel rhieni rhyfeddol
Fideo rhieni rhyfeddol
Mae sianel AMAZE Parents yn cynnig fideos addysgol i rieni, cyfweliadau arbenigol.
Mae sianel AMAZE Parents yn cynnig fideos addysgol ar gyfer ...
fideo
Cael y Sgyrsiau - syfrdanu
Fideos addysg rhyw Amaze
Mae fideos animeiddiedig Amaze wedi'u cynllunio i dynnu'r lletchwith allan o addysg rhyw i helpu i dorri'r iâ a chynorthwyo rhieni, athrawon a phobl ifanc i ddysgu am y glasoed a pherthnasoedd.
Mae fideos animeiddiedig Amaze wedi'u cynllunio i gymryd ...
fideo
nude-selfies-teaser-2.png
Ffilmiau cyngor Nude Selfies
Gweler pedwar fideo o raglen addysg Thinkuknow NCA-CEOP Command o'r enw 'Nude Selfies - Yr hyn y mae angen i Rieni a Gofalwyr ei Wybod' i helpu rhieni i ddysgu am secstio a hunluniau noethlymun.
Gweler pedwar fideo o Thinkuknow ... NCA-CEOP Command ...
Sgroliwch i Fyny