Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
fideo
amser gweithredu
#OperationStoryTime
Mae awduron Romper, darlunwyr, selebs, ac addysgwyr plentyndod yn perfformio eu straeon ar-lein er mwynhad eich plant.
Awduron Romper, darlunwyr, selebs, ac addysgwyr plentyndod ...
fideo
Addysg Gorfforol-gyda-Joe-Wicks
Addysg Gorfforol gyda Joe
Mae Joe Wicks yn cynnig sesiynau gweithio am ddim wedi'u hanelu at blant YN FYW ar ei sianel YouTube.
Mae Joe Wicks yn cynnig sesiynau gweithio am ddim gyda'r nod o ...
fideo
netsmartz-logo
NetSmartz - Chwe gradd o wybodaeth
Yn dangos faint o wybodaeth y gellir ei darganfod amdanoch chi ar-lein
Yn dangos faint o wybodaeth y gellir ei darganfod ...
fideo
print
Mencap - Cadw'n Ddiogel - Seiberfwlio
Fideo llawn gwybodaeth gan bobl ifanc ag anableddau dysgu, i bawb ag anabledd dysgu, ar sut i gadw eu hunain yn ddiogel rhag niwed ar-lein a thros y ffôn
Fideo llawn gwybodaeth gan bobl ifanc gyda ...
fideo
bawd sesame-street-50th-devicefreedinner-bawd
Cinio am ddim dyfeisiau
Fideo muppet ar beidio â defnyddio technoleg wrth y bwrdd
Fideo muppet ar beidio â defnyddio technoleg yn ...
fideo
Action-Twyll-logo
Twyll Gweithredu - Pa mor breifat yw eich gwybodaeth bersonol?
Yn dangos faint o wybodaeth y gellir ei darganfod amdanoch chi yn dilyn facebook fel.
Yn dangos faint o wybodaeth y gellir ei darganfod ...
fideo
Google_Online_Safety_Roadshow
Sioe Deithiol Diogelwch Ar-lein Google
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ddysgu pum awgrym craidd ar sut i gadw'n ddiogel ac yn llwyddiannus ar-lein
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ...
fideo
Bwlio - parchwch fi
Parchwch fi
Fideos o wasanaeth gwrth-fwlio yr Alban yn hyrwyddo negeseuon gwrth-fwlio clir ynghylch diogelwch ar-lein sy'n gwneud adnoddau rhagorol ar gyfer agor trafodaethau ynghylch bwlio.
Fideos o wasanaeth gwrth-fwlio yr Alban yn hyrwyddo ...
Sgroliwch i Fyny