Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

fideo
Google_Online_Safety_Roadshow
Sioe Deithiol Diogelwch Ar-lein Google
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ddysgu pum awgrym craidd ar sut i gadw'n ddiogel ac yn llwyddiannus ar-lein
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ...
fideo
Bwlio - parchwch fi
Parchwch fi
Videos from Scotland’s anti-bullying service promoting clear anti-bullying messages around online safety which make excellent resources for opening up discussions around bullying.
Videos from Scotland’s anti-bullying service promoting clear ...
fideo
Canllaw Lifebabble i fwlio - BBC
CBBC Lifebabble guide to bullying
A range of videos from CBBC Lifebabble for young people to help them understand how to tackle bullying.
A range of videos from CBBC Lifebabble ...
fideo
Sianel rhieni rhyfeddol
Fideo rhieni rhyfeddol
Mae sianel AMAZE Parents yn cynnig fideos addysgol i rieni, cyfweliadau arbenigol.
Mae sianel AMAZE Parents yn cynnig fideos addysgol ar gyfer ...
fideo
Having the Talks - amaze
Fideos addysg rhyw Amaze
Amaze animated videos are designed to take the awkward out of sex education to help break the ice and assist parents, teachers and young people in learning about puberty and relationships.
Amaze animated videos are designed to take ...
fideo
nude-selfies-teaser-2.png
Ffilmiau cyngor Nude Selfies
Gweler pedwar fideo o raglen addysg Thinkuknow NCA-CEOP Command o'r enw 'Nude Selfies - Yr hyn y mae angen i Rieni a Gofalwyr ei Wybod' i helpu rhieni i ddysgu am secstio a hunluniau noethlymun.
Gweler pedwar fideo o Thinkuknow ... NCA-CEOP Command ...
Sgroliwch i Fyny