Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Adnoddau gwersi
newydd
sammy
Canllaw Sammy i ddiogelwch rhyngrwyd
Mae canllaw Sammy i ddiogelwch rhyngrwyd, a grëwyd gan AT&T, yn adnodd dysgu rhyngweithiol ar gyfer athrawon a rhieni. Mae'r canllaw yn dysgu plant sut i fwynhau'r rhyngrwyd yn ddiogel wrth ddarparu gweithgareddau a gemau hwyliog.
Canllaw Sammy i ddiogelwch rhyngrwyd, wedi'i greu gan ...
Adnoddau gwersi
newydd
ernest
Canllaw rhieni ac athrawon i'r rhyngrwyd
Mae'r Cysylltiad wedi creu canllaw rhyngweithiol gwych i rieni ac athrawon ar y rhyngrwyd, sy'n dysgu plant am ddiogelwch ar y we. Mae'n llawn gemau hwyliog er mwyn eu dal i ymgysylltu wrth ddysgu am ddefnyddio'r rhyngrwyd mewn ffordd ddiogel. Mae hefyd wedi'i gynllunio i'w lawrlwytho a'i argraffu i'w ddosbarthu i unrhyw un fynd adref ag ef.
Mae'r Cysylltiad wedi creu rhyngweithiol gwych ...
Adnoddau gwersi
Oak_NationalAcademy_Logo_Green
Academi Genedlaethol Oak
Mae Academi Genedlaethol Oak yn ystafell ddosbarth ar-lein ac yn ganolbwynt adnoddau a grëwyd gan athrawon.
Mae Academi Genedlaethol Oak yn ar-lein ...
Adnoddau gwersi
bt-itv
BT & ITV Awgrymiadau gorau ar dechnoleg
Mae BT wedi dod ynghyd ag ITV ac wedi creu Syniadau Da ar Dechnoleg - cyfres o fideos a chanllawiau i'ch helpu chi, eich teulu a'ch ffrindiau i ddysgu am wahanol dechnolegau a sut i gael y gorau ohonyn nhw.
Mae BT wedi dod ynghyd ag ITV a ...
Adnoddau gwersi
lgfl-logo-newydd
LGfL - Heriau Dyddiol Digisafe
Dadlwythwch daflenni gwaith dyddiol DigiSafe (ar gael bob dydd yn ystod y tymor) ar gyfer cwisiau hwyl syml, cyfeillgar i blant ac awgrymiadau da dyddiol.
Dadlwythwch daflenni gwaith dyddiol DigiSafe (ar gael bob dydd ...
Adnoddau gwersi
Cyfrifiadura Troednoeth - Adeiladu sgiliau ar gyfer yfory
Gall droednoeth - rhan o BT Skills For Tomorrow, eich helpu chi i gyflwyno'r cwricwlwm cyfrifiadurol yn wych gyda gweithdai wyneb yn wyneb am ddim, canllawiau ar-lein defnyddiol a gwersi deniadol i blant.
Troednoeth - rhan o BT Skills For ...
Adnoddau gwersi
thinkuknow_logo-1
ThinkUKnow: Pecynnau gweithgaredd cartref
Mae ThinkUKnow wedi creu tudalen gydag adnoddau i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19 a chau ysgolion.
Mae ThinkUKnow wedi creu tudalen gydag adnoddau ...
Adnoddau gwersi
google-teach-o-gartref
Google a YouTube Teach from Home
Mae Google yn cynnig fideos gan ystod o addysgwyr i gefnogi dysgu gartref.
Mae Google yn cynnig fideos o ystod o ...
Sgroliwch i Fyny