Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
Logo NPCC
NPCC - Plismona sy'n canolbwyntio ar y plentyn
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi cynhyrchu canllawiau 'Pryd i alw'r heddlu' pan fydd myfyriwr o bosibl wedi cyflawni trosedd yn yr ysgol neu'r coleg.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Canllawiau
ActiveAppsGuide-1200x630
Apiau gorau i gael plant yn egnïol
Manteisiwch i'r eithaf ar amser sgrin plant gyda'r apiau hyn i'w helpu i symud a datblygu arferion iach
Manteisiwch i'r eithaf ar amser sgrin plant ...
Canllawiau
Allwch chi fy achub - NPCC
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi bod yn gweithio gyda'r Gymdeithas Blant trwy'r Rhaglen Atal i ddatblygu nifer o ddeunyddiau ar gyfer Cam-drin Rhywiol a Camfanteisio ar Blant yn ystod COVID-19.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Canllawiau
1280px-ESET_logo.svg
ESET - Rhianta Modern
Mae ESET wedi creu rheolau diogelwch modern i gefnogi rhieni ynghylch diogelwch ar-lein i blant.
Mae ESET wedi creu rheolau diogelwch modern i ...
Canllawiau
thinkuknow_logo-1
ThinkUKnow: Pecynnau gweithgaredd cartref
Mae ThinkUKnow wedi creu tudalen gydag adnoddau i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19 a chau ysgolion.
Mae ThinkUKnow wedi creu tudalen gydag adnoddau ...
Canllawiau
VirtualPlayDates-1200x630
Awgrymiadau i reoli rhith-chwarae eich plant
Defnyddiwch ein canllaw i helpu plant i gymdeithasu ar-lein yn ddiogel tra bod ysgolion ar gau.
Defnyddiwch ein canllaw i helpu plant i gymdeithasu ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 135
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny