Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
AnonAppsGuide-1200x630
Canllaw Apps Dienw
Mae apiau dienw ac apiau gonestrwydd wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc ond gallant ddod â phobl ifanc i ymbincio a materion seiberfwlio. Dewch o hyd i gyngor ar beth ydyn nhw ac awgrymiadau ymarferol i gefnogi'ch plentyn yn y canllaw hwn.
Mae apiau dienw ac apiau gonestrwydd wedi dod yn ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage2-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 7-11
Yn nodweddiadol yn yr oedran hwn bydd plant yn dechrau bod yn fwy egnïol ar-lein felly mae'n bwysig eu harfogi â'r offer i sicrhau cydbwysedd iach rhwng yr amser maen nhw'n ei dreulio ar ac oddi ar-lein, yn enwedig wrth iddyn nhw ddechrau cael eu dyfeisiau eu hunain. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Yn nodweddiadol yn yr oedran hwn bydd plant yn dechrau ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage3-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 11-14
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd a manteisio ar eu hannibyniaeth, mae'n debygol y byddant yn treulio llawer mwy o amser ar eu dyfeisiau. Mae hwn yn amser hanfodol i siarad â nhw am sut i reoli eu hamser sgrin a rhoi strategaethau iddynt ddod o hyd i gydbwysedd iach rhwng eu bywyd ar ac oddi ar-lein. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
newydd
PEGI_ratings-image
Esbonio graddfeydd oedran gemau
Er mwyn eich helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran i blant, bydd y mwyafrif o lwyfannau yn cynnwys sgôr oedran ar y gêm. Oherwydd y ffordd y mae rhai platfformau yn categoreiddio gemau yn ôl eu cynnwys, ar brydiau efallai na fydd y sgôr oedran ar gyfer un gêm yr un peth ar draws pob platfform. Felly, gall fod yn ddryslyd wrth gymryd galwad a yw gêm yn briodol i'w hoedran.
I'ch helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer ...
Canllawiau
SWYM-image-1
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Ghost of the Internet
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ac wedi'i theilwra ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 -14. Defnyddiwch y sgript i helpu plant i ddysgu am y mater hwn a chadw'n ddiogel ar-lein.
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ...
Canllawiau
delwedd stop-speak-support-image
Cod Stop, Siarad Cymorth - cyngor rhieni
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar-lein. Gallwch ei ddefnyddio fel pwynt siarad i ddeall yn well sut maen nhw'n rhyngweithio yn eu byd digidol.
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 92
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny