Cyn-arddegau (11-13)

Cyngor diogelwch ar-lein

Wrth i blant rhwng 11 ac 13 drosglwyddo i gam mwy annibynnol wrth symud i'r ysgol uwchradd, maen nhw'n dod yn ddefnyddwyr rhyngrwyd mwy hyderus gydag arferion mwy amrywiol. Gall defnyddio'r rhyngrwyd fod yn hynod gadarnhaol i blant, ond mae'n hanfodol parhau i drafod diogelwch ar-lein gyda nhw.

Dewiswch hidlwyr i gyfyngu'ch chwiliad

Gweld ystod eang o adnoddau oedran-benodol i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein. Defnyddiwch yr hidlydd i ddidoli'r adnoddau yr hoffech chi eu gweld.
Hidlo
Trefnu yn ôl
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu ...
Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu ...
Straeon rhieni
Cefnogi pobl ifanc yn eu harddegau wrth iddynt archwilio eu chwilfrydedd ar-lein
Mae gamer mummy yn rhannu sut mae hi'n helpu ei mab i lywio'r byd gemau ar-lein.
Mae gamer mummy yn rhannu sut mae hi'n ei helpu ...
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu ei her o amddiffyn ei harddegau rhag gweld cynnwys oedolion
Mae mam Madeline i ddau o blant yn rhannu sut mae defnydd technoleg ei theulu yn cael effaith gadarnhaol.
Mae mam Madeline i ddau yn rhannu sut mae ei ...
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu ei phrofiad o amddiffyn cyn-arddegau sy'n ddigidol yn ddigidol rhag cynnwys amhriodol
Mae Beth yn rhannu sut mae hi'n helpu ei merch ddigidol 10-mlwydd-oed i lywio'r risgiau o weld cynnwys amhriodol trwy'r llwyfannau y mae'n eu defnyddio, o YouTube i Xbox.
Mae Beth yn rhannu sut mae hi'n ei helpu i ddigidol ddigidol ...
Straeon rhieni
Rhannu caniatâd a delweddau ar-lein - Mae Mam yn rhannu heriau dysgu pobl ifanc yn eu harddegau i rannu'n ddiogel
Mae Antonia yn rhannu awgrymiadau sydd wedi ei helpu i gefnogi ei merched yn eu harddegau.
Mae Antonia yn rhannu awgrymiadau sydd wedi ei helpu ...
Straeon rhieni
Mae mam gamer yn rhannu buddion hapchwarae ar-lein a heriau posibl
Mae gamer mummy yn rhannu sut mae hi'n helpu ei mab i lywio'r byd gemau ar-lein.
Mae gamer mummy yn rhannu sut mae hi'n ei helpu ...
Straeon rhieni
Gwneud ffrindiau a rheoli cyfeillgarwch go iawn ar-lein - awgrymiadau gan riant
Mae Mam Eilidh yn rhannu awgrymiadau diogelwch sydd wedi ei helpu i gefnogi ei phlant.
Mae Mam Eilidh yn rhannu awgrymiadau diogelwch sydd â ...
Yn dangos canlyniadau 8 o 20
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny