BWYDLEN

Cymdeithasu ar-lein yn ddiogel

Dewch o hyd i awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i aros mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn ddiogel a rhannu'n gyfrifol ar-lein.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Apiau a Llwyfannau
Beth yw sgwrs Y99? Beth sydd angen i rieni ei wybod
Dysgwch beth yw Y99 ac a yw'n ddiogel i blant ei ddefnyddio.
Apiau a Llwyfannau
Canllaw gosodiadau diogelwch App Discord
Dysgwch sut i reoli diogelwch ar-lein eich plentyn ar yr app Discord trwy alluogi neu analluogi diogelwch, preifatrwydd a data ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw X? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am ddiogelwch a newidiadau i Twitter
Er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel, mae Twitter wedi datblygu amrywiaeth o osodiadau rheolaeth rhieni a phreifatrwydd. Dysgwch beth ydyn nhw a ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw platfform cyfryngau cymdeithasol Mastodon?
Mae Mastodon yn rhwydwaith cymdeithasol datganoledig sydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar. Dysgwch am y platfform i wneud yr iawn ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw Tumblr? — Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae Tumblr yn rhoi'r gallu i ddefnyddwyr greu blogiau a'u rhannu â dilynwyr a ffrindiau.
Apiau a Llwyfannau
Beth yw Reddit? — Beth sydd angen i rieni ei wybod
Mae'r wefan newyddion cymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn ond a yw Reddit yn ddiogel? Dysgwch beth all pobl ifanc ddod o hyd iddo...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw Pinterest? — Beth sydd angen i rieni ei wybod
Er nad Pinterest yw'r app gorau ymhlith pobl ifanc, mae rhai pobl ifanc yn eu harddegau yn dal i ymgysylltu ag ef. Canfu adroddiad yn 2022 ...
Apiau a Llwyfannau
Beth yw'r app sendit?
Mae'r app sendit wedi cynyddu mewn poblogrwydd ymhlith pobl ifanc, ond yn union fel apiau dienw eraill, gall roi plant ...
Apiau a Llwyfannau
Diogelwch Snapchat: Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dysgwch fwy am y platfform, sut mae'n gweithio, y data y mae'n ei gasglu a mwy i helpu i gadw pobl ifanc yn eu harddegau yn ddiogel ar ...