Cymdeithasu ar-lein yn ddiogel

Dewch o hyd i awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i aros mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn ddiogel a rhannu'n gyfrifol ar-lein.

Adnoddau
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i newyddion a ffeithiau hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, ...
Adnoddau
Mae Google yn creu canolbwynt i'ch helpu chi i osgoi sgamiau ar-lein Covid-19
Gyda sgamiau ar-lein cysylltiedig â Covid-19 ar gynnydd, mae Google wedi creu canolbwynt gyda chyngor ymarferol ar sut i adnabod ...
Adnoddau
ESET - Rhianta Modern
Mae ESET wedi creu rheolau diogelwch modern i gefnogi rhieni ynghylch diogelwch ar-lein i blant.
Adnoddau
ThinkUKnow: Pecynnau gweithgaredd cartref
Mae ThinkUKnow wedi creu tudalen gydag adnoddau i gefnogi rhieni yn ystod COVID-19 a chau ysgolion.
Sgroliwch i Fyny