Cymdeithasu ar-lein yn ddiogel

Dewch o hyd i awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i aros mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn ddiogel a rhannu'n gyfrifol ar-lein.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Instagram Reels - Canllaw i rieni i'r nodwedd rhannu fideo newydd
Mae Instagram wedi cyflwyno nodwedd newydd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr recordio a rhannu fideos 15 eiliad ar Instagram, yn debyg i nodweddion ...
Erthyglau
Mae ymchwil BT yn datgelu bod 89 y cant o deuluoedd y DU yn teimlo bod technoleg ar-lein wedi bod yn fendith wrth gloi
Mewn arolwg barn a gomisiynwyd gan BT Skills for Tomorrow, gofynnwyd ystod o gwestiynau i rieni’r DU a oedd yn canolbwyntio ar y ...
Erthyglau
Cymdeithasu'n ddiogel ar-lein
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, mae'r arbenigwr Tech Andy Robertson yn darparu awgrymiadau ar ffyrdd i blant gymdeithasu â'u ffrindiau ...
Erthyglau
Zoombombing - yr hyn sydd angen i chi ei wybod am hyn i amddiffyn eich teulu
Mae'r arbenigwr diogelwch ar-lein Karl Hopwood yn taflu goleuni ar beth yw zoombombio a sut y gallwch reoli eich profiad teuluol yn well ...
Erthyglau
Wrth i hapchwarae esgyn yn ystod y broses gloi, mae ymchwil yn dangos mai dim ond 1 o bob 3 rhiant sy'n gwirio graddfeydd oedran
Mae ymchwil newydd yn datgelu mai dim ond 33% o blant sy'n dweud bod eu rhieni'n gwirio sgôr oedran ar gemau maen nhw'n eu chwarae tra bod dwy ran o dair o ...
Erthyglau
Mae'r Llywodraeth yn darparu cyngor diogelwch ar-lein newydd i deuluoedd yn ystod cyfnod cloi Coronavirus
Heddiw (dydd Iau 23 Ebrill) mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cyngor newydd i helpu pobl, yn enwedig plant, i aros yn ddiogel ar-lein yn ystod y ...
Erthyglau
Gwylio partïon - y nodwedd gwylio grŵp ewch i
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...
Erthyglau
Adolygiad ap ffrydio newydd Disney Plus
Mae Angela Ellis o Good Things Foundation yn rhannu cyngor ar sut y gall gwefan Make It Click helpu teuluoedd i ddatblygu'n feirniadol ...
Erthyglau
Helpu plant i gadw cysylltiad cymdeithasol wrth ynysu yn gorfforol
O alwadau rhyngweithiol i gemau cymdeithasol, mae'r arbenigwr Tech Andy Robertson yn darparu awgrymiadau ar ffyrdd i blant gymdeithasu â'u ffrindiau ...
Erthyglau
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Ein prif apiau 10 cyfredol y bydd plant yn cael hwyl yn eu defnyddio, ond eto'n annog dysgu hefyd.
Erthyglau
Beth yw'r app Houseparty? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Beth yw App Threads o Instagram?
Threads, yr ap negeseuon diweddaraf a ddatblygwyd gan Facebook i rannu lluniau yn breifat a rhwng defnyddwyr a'ch ffrindiau agosaf.
Sgroliwch i Fyny