Cymdeithasu ar-lein yn ddiogel

Dewch o hyd i awgrymiadau ac offer i helpu'ch plentyn i aros mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yn ddiogel a rhannu'n gyfrifol ar-lein.

Holi ac Ateb Arbenigol
Cymdeithasu cyngor diogelwch ar-lein i blant iau
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut i siarad am les a thechnoleg gyda phlant
Holi ac Ateb Arbenigol
Mae fy mhlentyn wrthi'n chwilio am ddilynwyr i adeiladu brand ar-lein, sut alla i eu cadw'n ddiogel?
Gyda thwf llwyfannau rhannu delweddau fel Instagram a Snapchat, mae pobl ifanc wedi dechrau gweld eu hunain yn fwy fel ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i beidio â rhannu ar gyfryngau cymdeithasol?
Gyda thwf cyfryngau cymdeithasol ymhlith tweens a phobl ifanc yn eu huchaf erioed, mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediadau ar sut ...
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i annog fy mhlentyn i rannu'n ddiogel ar-lein?
rhwydweithio cymdeithasol, cymdeithasol, rhannu ar-lein, rhannu delweddau, hunan-barch, cyfryngau cymdeithasol
Sgroliwch i Fyny