BWYDLEN

John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein

Mae John yn Ysgrifennydd Cynghrair Elusennau Plant y DU ar Ddiogelwch Rhyngrwyd ac yn aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Diogelwch Plant Plant y DU.

Mae hefyd yn Uwch Gynghorydd Arbenigol i'r Cenhedloedd Unedig (Undeb Telathrebu Rhyngwladol). Ym mis Mehefin 2012, penodwyd John yn Uwch Gymrawd Ymweld yn yr LSE.

Arbenigedd: Rheoleiddio a pholisi diogelwch ar-lein, diogelwch ar-lein cyffredinol

Dangos bio llawn Gwefan awdur

Holi ac Ateb

Cyfraniadau awdur