Martha Evans

Cydlynydd Cenedlaethol, Cynghrair Gwrth-fwlio

Mae Martha yn arwain gwaith y Cynghrair Gwrth-fwlio (ABA), cefnogi ei aelodau ym mhob agwedd ar atal ac ymateb i fwlio. Mae hi hefyd yn cydlynu Wythnos Gwrth-fwlio bob mis Tachwedd. Mae hi wedi gweithio yn NCB ers bron i 8 mlynedd ac yn flaenorol roedd yn rhan o dîm y Cyngor Plant Anabl (CDC).

Mae Martha wedi arwain ar raglen arloesol y Gynghrair Gwrth-fwlio i leihau bwlio plant a phobl ifanc anabl a'r rheini ag anghenion addysgol arbennig. Mae Martha yn angerddol am leihau bwlio a gwella bywydau plant a phobl ifanc. Mae Martha yn aelod o'r Tasglu Brenhinol ar Seiberfwlio ac mae'n aelod o fwrdd cynghori Internet Matters.

Tra bod Martha yn caru ei swydd bresennol, gallai fod wedi cael llwybr gyrfa gwahanol iawn - ei swydd gyntaf ar ôl iddi adael astudio oedd fel cerddor.

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny