BWYDLEN

Will Gardner

Cyfarwyddwr, Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, cydlynwyr Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel a Phrif Swyddog Gweithredol, Childnet

Will Gardner yw Prif Swyddog Gweithredol Childnet, elusen plant sy'n gweithio gydag eraill i helpu i wneud y rhyngrwyd yn lle gwych a diogel i blant. Mae'n Gyfarwyddwr Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, partneriaeth o dair elusen flaenllaw sy'n cydlynu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn y DU.

Will Gardner yw Prif Swyddog Gweithredol Childnet, elusen plant sy'n gweithio gydag eraill i helpu i wneud y rhyngrwyd yn lle gwych a diogel i blant.

Mae Will Gardner wedi bod yn Childnet ers 2000 ac wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol ers 2009.

Mae'n Gyfarwyddwr ar y Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, lle mae Childnet yn bartner ochr yn ochr â dwy elusen arall, y Internet Watch Foundation a Grid De-orllewinol ar gyfer Dysgu, ac yn y rôl hon, mae Childnet yn trefnu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel yn y DU.

Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Diogelwch Plant Plant y DU ac mae hefyd ar Fwrdd Cynghori Diogelwch Facebook.

 

Dangos bio llawn Gwefan awdur