Elizabeth Milovidov, Ysw

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol

Mae Dr. Elizabeth Milovidov yn fam i ddau fachgen bach tech-savvy, cyfreithiwr, athro'r gyfraith, ac ymgynghorydd e-Ddiogelwch.

Mae'n aelod o'r Gweithgor o arbenigwyr ar Addysg Dinasyddiaeth Ddigidol ac yn arbenigwr annibynnol ar Rianta Digidol a Phlant a'r Rhyngrwyd ar gyfer Is-adran Hawliau Plant Cyngor Ewrop.

Mae hi'n gynghorydd ar Gydweithrediad Ewropeaidd a Phrosiectau Rhyngwladol ar gyfer e-Enfance, cymdeithas amddiffyn plant ar-lein yn Ffrainc sy'n darparu cefnogaeth i rieni a phlant yn yr oes ddigidol.

Mae ei gwaith craidd yn cynnwys ymchwilio i atebion ar gyfer magu plant yn yr oes ddigidol ac mae hi wedi ysgrifennu sawl canllaw a llyfr gwaith i rieni, yn cymedroli cymuned Facebook i rieni a hi yw sylfaenydd DigitalParentingCoach.com. gwefan a chymuned gydag adnoddau i rieni.

Arbenigedd: Diogelwch ar-lein cyffredinol

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny