BWYDLEN

Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape

Mae Lauren yn Brif Swyddog Gweithredol Kidscape - elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth. 

Mae gan Lauren flynyddoedd lawer o brofiad yn darparu arbenigedd ac arweiniad yn ymwneud â phob math o fwlio ac mae ganddi gefndir mewn darparu eiriolaeth addysg.

Dangos bio llawn Gwefan awdur

Holi ac Ateb

Cyfraniadau awdur