Lauren Seager-Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape

Mae Lauren Seager-Smith yn Brif Swyddog Gweithredol Kidscape - elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth.

Mae Lauren Seager-Smith yn Brif Swyddog Gweithredol Kidscape - elusen yn y DU sydd wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel rhag niwed neu gamdriniaeth.

Mae gan Lauren flynyddoedd lawer o brofiad yn darparu arbenigedd ac arweiniad yn ymwneud â phob math o fwlio ac mae ganddi gefndir sy'n darparu eiriolaeth addysg a chymorth ymddygiad mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae Lauren yn Mam i ddau o blant bywiog ac mae'n dysgu bob dydd sut i wneud y peth magu plant hwn!

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny