BWYDLEN

Carolyn Bunting MBE

Prif Swyddog Gweithredol, Internet Matters

Mae Carolyn Bunting yn Brif Swyddog Gweithredol Internet Matters, sefydliad dielw annibynnol sy'n helpu teuluoedd i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Mae Carolyn wedi bod wrth y llyw ar Internet Matters ers ei lansio yn 2014 gan yr aelodau sefydlu BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media. Ers hynny mae ei wefan a'i adnoddau wedi dod yn gyngor hanfodol i rieni a gweithwyr addysg proffesiynol.

Mae hi'n angerddol am annog diwydiant i gydweithio i fynd i'r afael â'r mater cymdeithasol heriol hwn, gyda Google, y BBC, Facebook a Samsung ymhlith y nifer o gwmnïau cyfryngau a thechnoleg sydd bellach wedi dod yn aelodau o Internet Matters.

Gwahoddir Carolyn yn rheolaidd i siarad yn y digwyddiadau diwydiant mwyaf, mae wedi dod yn llefarydd uchel ei barch yn y cyfryngau, ac mae ei gwaith fel aelod o Gyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU a Thasglu'r Sefydliad Brenhinol er Atal Seiberfwlio wedi helpu i ddylanwadu polisi'r llywodraeth.

Arbenigedd: Diogelwch ar-lein cyffredinol

Dangos bio llawn Gwefan awdur