BWYDLEN

NCSC

Helpu i wneud y DU y lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ar-lein

Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), sy'n rhan o GCHQ, yw awdurdod technegol y DU ar gyfer seiberddiogelwch. Ers 2016 mae wedi gweithio i wneud y DU y lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ar-lein a dod ag eglurder a mewnwelediad i fyd ar-lein cynyddol gymhleth.

Gwefan awdur