Adnoddau dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth

Defnyddiwch yr offer, yr adnoddau a'r erthyglau i ddysgu mwy am sut i amddiffyn preifatrwydd plant ar-lein a deall mwy am eu hawliau a sut mae eu data'n cael ei ddefnyddio ar-lein.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Sut i ddadactifadu / dileu hen gyfrifon cyfryngau cymdeithasol
Dysgu mwy am ap TikTok a beth i wylio amdano i gadw plant yn ddiogel.
Erthyglau
Beth yw amgryptio a sut mae'n effeithio ar ddiogelwch ar-lein plant?
Darganfyddwch beth yw amgryptio, beth mae hyn yn ei olygu fel risg bosibl ar gyfer diogelwch plant ar-lein, a'r pryderon a godwyd ...
Erthyglau
Mae Google yn creu canolbwynt i'ch helpu chi i osgoi sgamiau ar-lein Covid-19
Wrth i'r wlad barhau i ddibynnu ar dechnoleg wrth gloi, mae'r Llywodraeth wedi lansio adnodd newydd i'w gynnig ...

Holi ac Ateb Arbenigol a Argymhellir

Holi ac Ateb Arbenigol
Beth ddylwn i fod yn ymwybodol ohono wrth reoli data fy mhlentyn ar-lein?
Holi ac Ateb Arbenigol
Sut alla i helpu fy mhlentyn i deimlo'n rhydd i fod yn bwy maen nhw ar-lein wrth aros yn ddiogel?

Polisi ac arweiniad a argymhellir

Polisi ac arweiniad
Ymateb ymgynghoriad: Niwed Ar-lein a Moeseg Data
Fel rhan o'r ymgynghoriad ar Niwed Ar-lein a Moeseg Data, mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhoi mewnwelediad bod ...
Sgroliwch i Fyny