Adnoddau cynnwys amhriodol

Dysgwch sut i helpu i amddiffyn plant rhag cynnwys amhriodol i sicrhau eu bod ond yn gweld yr hyn sy'n briodol i'w hoedran. Gweld ystod o erthyglau, adnoddau a chanllawiau i ddysgu mwy am y pwnc hwn a chynnig y gefnogaeth gywir i blant.

Ymweld â hyb cyngor

Erthyglau a Argymhellir

Erthyglau
Beth yw Omegle? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Yn ein plith mae gêm aml-chwaraewr â sgôr PEGI 7 sydd wedi dod yn boblogaidd iawn gyda phlant cyn-arddegau yn y DU. Cael ...
Erthyglau
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Mae'r GIG yn gweithredu yn erbyn newyddion ffug coronavirus ar-lein
Wrth i fwy o bobl ifanc fynd i'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gariad, mae'r arbenigwr Adrienne Katz yn esbonio sut mae hyn yn effeithio ar fregus ...

Canllawiau a Argymhellir

Canllawiau
Dyddio Ar-lein i Bobl Ifanc - Cyngor Rhianta
Cymerwch gip ar ein canllaw i ddarganfod cyngor rhieni ar helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel o ran ...
Canllawiau
Amddiffyn plant rhag pornograffi ar-lein
Erbyn oedran 15 mae plant yn fwy tebygol na pheidio o fod wedi bod yn agored i bornograffi ar-lein felly, gan siarad ...
Canllawiau
Awgrymiadau Enw Da Ar-lein
Dysgwch iddynt y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth gyhoeddus a phreifat ar-lein, adolygwch eu gosodiadau preifatrwydd ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i ...

Straeon a Argymhellir gan Rieni

Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu ei her o amddiffyn ei harddegau rhag gweld cynnwys oedolion
Mae mam Madeline i ddau o blant yn rhannu sut mae defnydd technoleg ei theulu yn cael effaith gadarnhaol.
Straeon rhieni
Rhannu caniatâd a delweddau ar-lein - Mae Mam yn rhannu heriau dysgu pobl ifanc yn eu harddegau i rannu'n ddiogel
Mae Antonia yn rhannu awgrymiadau sydd wedi ei helpu i gefnogi ei merched yn eu harddegau.

Ymchwil a Argymhellir

ymchwil
Dywed rhieni fod porn ar-lein yn rhoi syniad afrealistig eithafol o ryw i blant
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
ymchwil
1 mewn rhieni 3 sy'n pryderu y bydd eu plant yn dod yn gaeth i bornograffi
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Sgroliwch i Fyny