BWYDLEN

Gweler y canlyniadau wedi'u hidlo

Gwyliwch a gweld rhestr o 'Do's and Don’ts' gan ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos i fod yn barod i gefnogi pobl ifanc ar bornograffi ar-lein.
Gwyliwch a gweld rhestr o 'Do's and Don’ts' gan ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos i fod yn barod i gefnogi plant 11-13 oed ar bornograffi ar-lein.
Gwyliwch a gweld rhestr o 'Do's and Don’ts' gan ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos i fod yn barod i gefnogi plant 6-10 oed ar y mater hwn.
Canolbwynt cyngor ar bornograffi ar-lein | Internet Matters Mynnwch gyngor ar sut i'w drafod a gosod ffilterau i amddiffyn plant dan oed rhag cynnwys penodol.
Arddegau 14+ cyngor diogelwch ar-lein ac awgrymiadau arbenigol | Materion Rhyngrwyd. Helpwch blant 14+ oed (pobl ifanc yn eu harddegau) i gael y gorau o'r rhyngrwyd a chadw'n ddiogel ar-lein.
Er mwyn helpu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i aros yn ddiogel wrth bori ar-lein, rydym wedi darparu mewnwelediad a chyngor i'w cefnogi.
Mynnwch gyngor ar ba sgyrsiau i'w cael a pha reolaethau a hidlwyr i'w gosod i baratoi ac amddiffyn eich plentyn rhag gweld pornograffi ar-lein.
Straeon rhieni
Mae Vicky yn rhannu ei phrofiad o reoli chwilfrydedd naturiol ei phlentyn yn rhyw ar-lein a'r ffyrdd y canfu ei bod yn gweithio iddi.

Gweler Hefyd

Cyngor diogelwch ar-lein cyn-arddegau (11-13)

21af Mai 2019 erbyn Tîm Materion Rhyngrwyd
Cyn-arddegau (11 oed i 13 oed) cyngor diogelwch ar-lein | Materion Rhyngrwyd. Helpwch blant 11-13 oed (pobl ifanc yn eu harddegau) i gael profiad ar-lein diogel.

Adnoddau i ddelio â phornograffi ar-lein

25ain Mawrth 2019 erbyn Tîm Materion Rhyngrwyd
Gweler yr adnoddau sydd ar gael i ddelio â phornograffi ar-lein ac amddiffyn eich plant, ynghyd â sefydliadau sy'n cynnig offer defnyddiol.
Holi ac Ateb Arbenigol

Diogelwch plant ar-lein: Mynd i'r afael â phryderon rhieni uchaf

19eg Ionawr 2016 gan Tîm Materion Rhyngrwyd
Rydym wedi llunio rhestr o bryderon e-ddiogelwch a allai fod gennych am ddiogelwch ar-lein eich plentyn a'r camau y gallwch eu cymryd i'w helpu i ddelio ag ef.

Plant a phobl ifanc â phrofiad gofal (CECYP)

21af Medi 2020 erbyn Adriana Nobre
Mae'r Mynegai Niwed â Phrofiad Gofal wedi'i rannu'n llinynnau'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.

LGBTQ - 7-18

15eg Ionawr 2018 gan Adriana Nobre
Rhennir Mynegai Niwed LGBTQ + yn y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.