BWYDLEN

Mynd i'r afael â sgamiau ar-lein

Canllaw rhyngweithiol i rieni a gofalwyr

Helpwch i gadw plant yn ddiogel ar-lein trwy ddysgu am y camau y gallwch eu cymryd i fynd i'r afael â sgamiau gyda'n canllaw rhyngweithiol isod.

Delwedd ddigidol o'r fam gyda ffôn clyfar wedi'i hamgylchynu gan eiconau yn dangos sgwrsio, gosodiadau, sieciau a marciau cwestiwn i ddangos gwahanol rannau o fynd i'r afael â sgamiau ar-lein.

Canllaw sgamiau ar-lein rhyngweithiol

Mae ymchwil yn dangos bod rhieni sy'n cael gwybod am faterion ar-lein yn teimlo'n fwy hyderus o ran cadw eu plentyn yn ddiogel ar-lein.

Gwella'ch gwybodaeth am fynd i'r afael â sgamiau a thwyll ar-lein i helpu i gadw profiadau digidol eich plentyn yn gadarnhaol.

Llywiwch y canllaw rhyngweithiol isod trwy glicio o fewn y canllaw a defnyddio'r saethau <>.

Mwy o adnoddau i fynd i'r afael â sgamiau ar-lein

Llywiwch yn gyflym i'r adnoddau hyn sydd hefyd yn y canllaw rhyngweithiol i helpu i gefnogi eich gwybodaeth am sgamiau a thwyll ar-lein.

Mynd i'r afael â sgamiau ar-lein trwy sefydlu sêff

Os yw'ch arddegau'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau ar-lein eraill, mae yna reolaethau y gallwch eu gosod i helpu i'w hamddiffyn rhag sgamiau. Archwiliwch ganllawiau cam wrth gam ar gyfer y rhai a ddefnyddir fwyaf isod.

WhatsApp

Sgamiau WhatsApp a diogelwch

Mynd i'r afael â sgamiau ar-lein trwy WhatsApp trwy reoli preifatrwydd, deall nodweddion blocio ac adrodd a mwy. Gweler ein canllaw cam wrth gam i helpu.

Dewch o hyd i gymorth pellach ar y Canolfan gymorth WhatsApp.

TikTok

Diogelwch sgamiau ar TikTok

TikTok yw un o'r apiau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd, sy'n golygu y gallai pobl ifanc ddod ar draws sgamiau. Mae'r ap yn cynnwys nodweddion preifatrwydd a diogelwch i helpu, gan gynnwys Paru Teuluoedd, preifatrwydd cyfrif, gosodiadau defnyddwyr a nodweddion adrodd. Gweler y canllawiau cam wrth gam yma.

Gallwch hefyd ymweld Tudalen sgamiau TikTok am ragor o wybodaeth sy'n benodol i'r platfform.

YouTube

Sgamiau ar YouTube

O YouTube Kids i leoliadau sy'n cefnogi goruchwyliaeth neu osod cyfyngiadau, mae opsiynau amrywiol i helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar YouTube. Archwiliwch y gosodiadau hyn gyda'n canllaw cam wrth gam ar gyfer YouTube.

Dysgwch fwy am sgamiau ar YouTube gyda'u canllaw polisi.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella