BWYDLEN

Ymchwil: Cefnogi addysgwyr ar faterion diogelwch ar-lein

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd gwasanaethau rheng flaen sy’n cefnogi teuluoedd yn uniongyrchol: ysgolion. Mae'r rhan fwyaf o blant yn Lloegr yn treulio mwy na 30 awr yn yr ysgol yr wythnos. Mae rhai teuluoedd yn troi at athrawon fel ffynhonnell cymorth mewn sawl agwedd ar fywyd, yn addysgol ac yn anaddysgol - gan gynnwys bywyd ar-lein.

cefnogi-addysgwyr-ar-lein-materion-diogelwch-nodwedd

Adnoddau cysylltiedig

Adnodd Sylw

Mae platfform Materion Digidol yn defnyddio gwersi rhyngweithiol rhad ac am ddim ac adrodd straeon deinamig i helpu athrawon i ymgysylltu â phobl ifanc mewn gwersi diogelwch ar-lein.

Cofrestru