BWYDLEN

LGfL Act Early – Straeon Radicaleiddio

Yn seiliedig ar dair stori bywyd go iawn am bobl ifanc y mae radicaleiddio wedi effeithio ar eu bywydau, mae Act Early Stories yn cynnwys fideos pwerus a sleidiau sesiwn parod i’w defnyddio, wedi’u cynllunio i sbarduno trafodaeth a chefnogi pobl ifanc agored i niwed. Er mwyn helpu i feithrin hyder a lleihau llwyth gwaith mae hefyd yn cynnwys nodiadau canllaw, fel y gall athrawon a gweithwyr ieuenctid naill ai ddefnyddio'r sesiwn gyfan neu weithgareddau unigol.

M-stori act straeon cynnar delwedd2

Adnoddau cysylltiedig

Adnodd Sylw

Mae platfform Materion Digidol yn defnyddio gwersi rhyngweithiol rhad ac am ddim ac adrodd straeon deinamig i helpu athrawon i ymgysylltu â phobl ifanc mewn gwersi diogelwch ar-lein.

Cofrestru