BWYDLEN

Offeryn Rhyngweithiol Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Mae’r offeryn rhyngweithiol hwn wedi’i gynllunio gan Internet Matters a Samsung i helpu i gefnogi pob person ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr, i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac annog diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.

Logo-1200x630

Adnoddau cysylltiedig

Adnodd Sylw

Mae platfform Materion Digidol yn defnyddio gwersi rhyngweithiol rhad ac am ddim ac adrodd straeon deinamig i helpu athrawon i ymgysylltu â phobl ifanc mewn gwersi diogelwch ar-lein.

Cofrestru