Grŵp-29124

Gyda chefnogaeth:

Mwgwd-Grŵp-36

DIOGELWCH AR-LEIN

Croeso i
Materion Digidol

Mae platfform Materion Digidol yn defnyddio gwersi rhyngweithiol rhad ac am ddim ac adrodd straeon deinamig i helpu athrawon i ymgysylltu â phobl ifanc mewn gwersi diogelwch ar-lein.

Yn dilyn Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig UKCIS ac a grëwyd gan Internet Matters, mae Digital Matters yn ymdrin ag ystod o bynciau gwersi diogelwch ar-lein yn amrywio o seibrfwlio i newyddion ffug i ddiogelwch cyfrinair a mwy. Mae'n ennyn diddordeb plant trwy ddysgu arddull cwis a stori tra'n hyrwyddo trafodaeth yn yr ystafell ddosbarth i hyrwyddo rhyngrwyd mwy diogel.

Sut mae'n gweithio

Rhennir y platfform yn ddwy adran: Dysgu Rhyngweithiol ac Unwaith Ar-lein.

Mae myfyrwyr yn dechrau gyda Dysgu Rhyngweithiol, dan arweiniad eu hathro, lle maent yn dysgu am y cysyniad e-ddiogelwch trwy weithgareddau bach a thrafodaeth.

Nesaf, maen nhw'n mynd ymlaen i Once Upon Online, naill ai yn yr ystafell ddosbarth neu gyda chymorth gartref, ac yn arwain y cymeriad trwy ddewisiadau gan ddefnyddio'r hyn a ddysgodd. Mae'r stori yn gadael i blant wneud dewisiadau realistig mewn amgylchedd diogel er mwyn deall canlyniadau dewisiadau o'r fath yn well ynghyd â'r hyn y gellir ei wneud os ydynt yn canfod eu hunain mewn sefyllfa fel y cymeriadau fel y gallant aros yn ddiogel ar-lein.

Sut mae'n gweithio

Yn yr ysgol a gartref

Gall athrawon sydd â chyfrif lawrlwytho cynlluniau gwersi am ddim am ddiogelwch ar-lein a deunyddiau ategol ar gyfer pob gwers. Mae'r adnoddau hyn yn helpu athrawon i arwain myfyrwyr trwy'r adrannau Dysgu Rhyngweithiol ac Unwaith Ar-lein. Fel rhan o'r gwersi, mae yna gydran mynd adref i annog rhieni i ymgysylltu ag addysg diogelwch rhyngrwyd eu plentyn hefyd.

Gall rhieni gael mynediad i'r ap ar eu pen eu hunain gyda mynediad i Ganllaw arbennig i Rieni Cydymaith. Mae’r canllaw hwn yn rhoi ychydig mwy o wybodaeth am yr ap a’r pwnc i sicrhau y gallant gefnogi eu plentyn ar-lein. Yna gallant ddilyn y gweithgaredd Mynd Adref a osodwyd gan athro eu plentyn, neu gallant arwain eu plentyn trwy'r ddwy adran.

Mae Unwaith Ar-lein wedi'i gynllunio i gael canlyniadau gwahanol pan wneir dewisiadau gwahanol. Gall rhieni ddewis cwblhau'r Unwaith Ar-lein gyda'u plentyn yr eildro i helpu i atgyfnerthu'r hyn a ddysgodd eu plentyn yn yr ysgol, neu gallant gwblhau'r daith ar eu pen eu hunain a chymharu â thaith eu plentyn. Mae Materion Digidol yn agor trafodaeth am ddewisiadau a wneir ar-lein a sut y gall plant ddod o hyd i gefnogaeth os oes ei angen arnynt.

LandingPageAtSchoolAtHome-crwn
Dechreuwch fel...

Dechreuwch eich taith diogelwch ar-lein…

 • goruchwyliwr_account

  Athrawon

  Angen mewngofnodi
  BEGIN
 • grisiau symudol_rhybudd

  Rhiant/Gofalwr

  Nid oes angen mewngofnodi
  BEGIN
 • ysgol

  Myfyrwyr

  Nid oes angen mewngofnodi
  BEGIN
ESET_logo-talgrynnu

ein Partner

ESET_logo-talgrynnu

Mae ESET yn gwmni diogelwch digidol sy'n amddiffyn miliynau o gwsmeriaid a miloedd o fusnesau ledled y byd. Rydym yn ymroddedig i warchod y cynnydd y mae technoleg yn ei alluogi, mae hyn wrth gwrs yn cynnwys cynnydd diogel ein plant trwy eu bywydau digidol, felly rydym yn hapus i gefnogi platfform Materion Digidol.

MWY O WYBODAETH
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH CYFEIRIAD E-BOST

Rwy'n a

Diolch am danysgrifio.

Gosod Digital Matters fel ap

Gosod
×