Internet-Matters-Logo

Gyda chefnogaeth:

ESET-Logo

ADNODDAU DIOGELWCH AR-LEIN AM DDIM

Croeso i
Materion Digidol

Mae’r platfform Materion Digidol yn adnodd diogelwch ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein gyda gweithgareddau rhyngweithiol ac adrodd straeon deinamig.

Trwy wahanol weithgareddau diogelwch rhyngrwyd ar gyfer myfyrwyr ysgol, gall athrawon fynd i'r afael ag amrywiaeth o bynciau o seiberfwlio i lythrennedd yn y cyfryngau.

Rhaid i addysgwyr gofrestru am ddim i gael mynediad i adnoddau addysgu ar-lein.

Cliciwch yma i weld beth fyddwch chi'n ei gael cyn i chi gofrestru.

Sut mae'n gweithio

Rhennir y platfform yn ddwy adran: Dysgu Rhyngweithiol ac Unwaith Ar-lein.

Mae myfyrwyr yn dechrau gyda Dysgu Rhyngweithiol, dan arweiniad eu hathro, lle maent yn dysgu am y cysyniad diogelwch ar-lein trwy weithgareddau a thrafodaethau cwis bach.

Nesaf, maen nhw'n mynd ymlaen i Once Upon Online yn yr ystafell ddosbarth neu gyda chefnogaeth gartref. Wrth iddynt arwain y cymeriad trwy ddewisiadau realistig, maent yn dysgu am ganlyniadau dewisiadau negyddol a phryd mae'n amser cael cefnogaeth.

Dysgwch sut i ddefnyddio Materion Digidol fel adnodd ysgol yma.

Sut-mae'n gweithio-delwedd-Materion Digidol

Yn yr ysgol a gartref

Athrawon

Gall athrawon sy'n cofrestru gyda Materion Digidol lawrlwytho'r adnoddau diogelwch ar-lein rhad ac am ddim, gan gynnwys cynlluniau gwersi a sleidiau, ar gyfer pob gwers. Dysgwch fwy am y pecyn athrawon yma.

Rhieni

Gall rhieni gael mynediad i blatfform Materion Digidol heb gofrestru. Gallant gael mynediad at y Parent Companion Guide am ddim i ddysgu ychydig mwy am Faterion Digidol a'r pwnc. Mae hyn yn eu helpu i gefnogi ysgol eu plentyn i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Yna gallant ddilyn y gweithgaredd Mynd Adref a osodwyd gan athro eu plentyn, neu gallant arwain eu plentyn trwy'r ddwy adran.

Ewch â gweithgareddau adref

Gall rhieni ddewis cwblhau Unwaith Ar-lein gyda'u plentyn yr eildro. Gall y gwahanol ddeilliannau posibl helpu i atgyfnerthu'r hyn a ddysgodd eu plentyn yn yr ysgol. Fel arall, gallant gwblhau'r daith ar eu pen eu hunain a chymharu â thaith eu plentyn.

Athrawon-ysgolion-adnodd-samplau-Digidol-Materion
Dechreuwch fel...

Dechreuwch eich taith diogelwch ar-lein…

 • goruchwyliwr_account

  Athrawon

  Angen mewngofnodi
  BEGIN
 • grisiau symudol_rhybudd

  Rhiant/Gofalwr

  Nid oes angen mewngofnodi
  BEGIN
 • ysgol

  Myfyrwyr

  Nid oes angen mewngofnodi
  BEGIN
ESET_logo-talgrynnu

ein Partner

ESET_logo-talgrynnu

Mae ESET yn gwmni diogelwch digidol sy'n amddiffyn miliynau o gwsmeriaid a miloedd o fusnesau ledled y byd. Rydym yn ymroddedig i warchod y cynnydd y mae technoleg yn ei alluogi, mae hyn wrth gwrs yn cynnwys cynnydd diogel ein plant trwy eu bywydau digidol, felly rydym yn hapus i gefnogi platfform Materion Digidol.

MWY O WYBODAETH
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF
EICH ENW OLAF
EICH CYFEIRIAD E-BOST

Rwy'n a

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×