Cefnogi lles gyda thechnoleg

Mae technoleg a'r rhyngrwyd yn offer gwych i helpu datblygiad plant ond fel unrhyw beth, mae'n well eu defnyddio yn gymedrol. Gweler erthyglau, adnoddau a chanllawiau i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion digidol da a deall eu defnydd o dechnoleg yn well.

Straeon rhieni
Mae rhieni'n rhannu eu profiadau o dechnoleg a lles yn ystod y broses gloi
Er mwyn deall mwy am sut mae teuluoedd yn ymdopi â'u normal newydd yn ystod y broses gloi, mae rhieni'n rhannu eu dyddiaduron digidol gan adlewyrchu ...
Straeon rhieni
10 awgrym sicr i leihau straen wrth gloi gan rieni eraill
Gall bywyd teuluol fod yn straen ar yr adegau gorau felly, gwnaethom ofyn i rai o flogwyr magu plant gorau'r DU ...
Straeon rhieni
Ymateb rhiant i'r cau ysgol diweddaraf
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu ei phrofiad gyda gweithio gartref
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae Mam Ann yn rhannu profiad personol ei theulu o newyddion ffug i helpu rhieni eraill i ystyried sgiliau llythrennedd digidol eu plant.
Straeon rhieni
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Mae Mam Beth yn rhannu profiad personol ei theulu â chasineb ar-lein i helpu rhieni eraill i gefnogi eu plant ar y mater hwn.
Sgroliwch i Fyny