Cefnogi lles gyda thechnoleg

Mae technoleg a'r rhyngrwyd yn offer gwych i helpu datblygiad plant ond fel unrhyw beth, mae'n well eu defnyddio yn gymedrol. Gweler erthyglau, adnoddau a chanllawiau i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion digidol da a deall eu defnydd o dechnoleg yn well.

Adnoddau gwersi
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i newyddion a ffeithiau hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, ...
Adnoddau gwersi
GoBubble - Cyfryngau cymdeithasol diogel Kid
Mae GoBubble - yr ap newydd gan eCadets - yn caniatáu i blant fanteisio ar y darnau gorau o gyfryngau cymdeithasol.
Adnoddau gwersi
Delwedd y corff yn y byd digidol
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar ddelwedd y corff yn y byd digidol sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint i fod ...
Adnoddau gwersi
Pecyn cynllun gwers straen ar-lein
Mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar straen ar-lein a FOMO ('ofn colli allan') sy'n cynnwys cynllun gwers, fideo a PowerPoint ...
Sgroliwch i Fyny