Cefnogi lles gyda thechnoleg

Mae technoleg a'r rhyngrwyd yn offer gwych i helpu datblygiad plant ond fel unrhyw beth, mae'n well eu defnyddio yn gymedrol. Gweler erthyglau, adnoddau a chanllawiau i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion digidol da a deall eu defnydd o dechnoleg yn well.

Hidlo
Trefnu yn ôl
Erthyglau
Grymuso teuluoedd bregus i gysylltu a chadw'n ddiogel ar-lein
Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc ...
Erthyglau
Sut y gall gemau fideo helpu plant i reoli eu hemosiynau
O ddod o hyd i bwyll i archebu byd anhrefnus, mae'r arbenigwr Tech, Andy Robertson, yn tynnu sylw at sut y gall plant ddefnyddio gemau fideo i ...
Erthyglau
10 peth hwyl i'w gwneud â'ch teulu
Ein prif apiau 10 cyfredol y bydd plant yn cael hwyl yn eu defnyddio, ond eto'n annog dysgu hefyd.
Erthyglau
5 awgrym ar gyfer gweithio gartref gyda phlant yn ystod yr achosion o coronafirws
Rydym yn lansio ein canllaw cyngor newydd i rieni ar sut i amddiffyn eu plant rhag codi bwganod ar-lein a ffug ...
Erthyglau
Nodwedd Iechyd Meddwl Newydd Snapchat 'Yma i Chi'
Wrth i fwy o bobl ifanc fynd i'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gariad, mae'r arbenigwr Adrienne Katz yn esbonio sut mae hyn yn effeithio ar fregus ...
Erthyglau
Cyngor arbenigol ar gaeth i gemau ymhlith pobl ifanc a phlant
Gobaith yr ystod o fesurau arfaethedig yw annog cwmnïau i gymryd camau rhesymol i gadw eu defnyddwyr yn ddiogel.
Erthyglau
Yr Arolwg Teulu Technolegol
Mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn rhannu ei mewnwelediadau i'r ymateb ymgynghori diweddar gan Lywodraeth y DU ar yr Ar-lein ...
Erthyglau
Nod Cod Dylunio Priodol Oes Newydd yw amddiffyn plant ar-lein
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Mae YouTube yn diweddaru gosodiadau preifatrwydd i blant ar ei blatfform
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Mynd i'r afael â chamwybodaeth ar Instagram
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Instagram: Y Frwydr yn Erbyn Bwlio Ar-lein
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Erthyglau
Nodwedd “Cyfyngu” Newydd Instagram i Amddiffyn rhag Bwlio
Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad Plant Agored i Niwed yn y Byd Digidol yn llwyddiannus, rydym wedi bod yn gweithio nesaf ...
Sgroliwch i Fyny