Cefnogi lles gyda thechnoleg

Mae technoleg a'r rhyngrwyd yn offer gwych i helpu datblygiad plant ond fel unrhyw beth, mae'n well eu defnyddio yn gymedrol. Gweler erthyglau, adnoddau a chanllawiau i helpu'ch plentyn i ddatblygu arferion digidol da a deall eu defnydd o dechnoleg yn well.

Adnoddau
Maes Newyddion CBBC
Mae CBBC Newsround yn gartref i newyddion a ffeithiau hwyl i blant. Darganfyddwch beth sy'n digwydd, gyda straeon, ...
Adnoddau
COVID-19: Helpu pobl ifanc i reoli hwyliau isel ac iselder
Trwy FutureLearn, mae Prifysgol Reading wedi creu cwrs ar-lein sy'n archwilio ffyrdd ymarferol i helpu pobl ifanc i reoli ...
Adnoddau
WellRead - Adnodd lles emosiynol i blant
Mae WellRead wedi'i gynllunio i helpu'ch plentyn i ddysgu mwy am ei deimladau ei hun yn ogystal â theimladau'r ...
Adnoddau
GOV.UK: Adnoddau ar gyfer plant ag ANFON
Mae Gov.uk wedi creu rhestr o adnoddau anghenion addysgol ac anableddau arbennig (SEND) am ddim, a ddatblygwyd gyda ffocws ar hygyrchedd ...
Adnoddau
Rhestr Tootoot o wasanaethau ac adnoddau iechyd meddwl am ddim
Mae Tootoot yn darparu rhestr o wasanaethau ac adnoddau am ddim i helpu i gefnogi iechyd meddwl a lles plant ac ifanc ...
Sgroliwch i Fyny