Hygyrchedd: Gemau fideo wedi'u cynllunio ar gyfer pawb

Mae ein harbenigwr technoleg preswyl, Andy Robertson, yn amlinellu rhai o'r pethau allweddol y gellir eu defnyddio ar gemau fideo i'w gwneud yn fwy deniadol i deuluoedd â gamers brwd a allai fod ag anghenion dysgu ac anableddau ychwanegol.

Fel y bydd darllenwyr rheolaidd Internet Matters yn gwybod, mae'r wefan yn darparu gosodiadau hygyrchedd helaeth a hyblyg i'ch galluogi i addasu cyferbyniad, testun, cyrchwr a strwythur tudalen. Mae'r math hwn o ddarpariaeth ar wefannau wedi dod yn sylweddol.

Llai hysbys yw'r cynnydd sy'n cael ei wneud gan gemau fideo i gynnig dyluniad neu osodiad cynhwysol sy'n galluogi mwy o bobl i fwynhau'r profiadau hyn. Mae gemau fideo yn cynnig gosodiadau anhawster, y gallu i addasu sut mae'r gêm yn cael ei harddangos a sut mae'n swnio. Gallant hefyd gynnig gwahanol ffyrdd o gael eu rheoli, gan gynnwys cynlluniau y gellir eu defnyddio gyda llai o swyddogaeth modur.

Yr her yw darganfod pa gemau sy'n cynnig y gosodiadau hyn sy'n ddefnyddiol i chi a'ch teulu. Mae'r Cronfa Ddata Gêm Fideo Teulu yn darparu ffordd i chwilio am gemau sy'n cwrdd â'ch meini prawf penodol. Gallai hyn fod gemau nad oes angen eu darllen ar gyfer chwaraewr iau, gemau sy'n cynnig is-deitlau neu gemau sydd â dulliau cyferbyniad uchel.

Lefel anhawster y gêm

Mae'r gosodiadau hyn yn addasu nid yn unig pa mor anodd yw gêm, ond y ffordd y mae'r her honno'n cael ei chyflwyno i'r chwaraewr. Mae rhai gemau yn eich galluogi i ddewis o lefelau anhawster a osodwyd ymlaen llaw tra bod eraill yn darparu cyfres o leoliadau a moddau cymorth y gellir eu haddasu.

Swm y darllen yn y gêm

Gall faint o ddarllen mewn gêm newid y profiad yn fawr. Mae yna nifer o feini prawf mewn dylunio gemau fideo sy'n cynnig profiad gyda gwahanol faint o ddarllen. Yn yr un modd, gall gemau ddarparu'r naratif a'r ddeialog hon fel rhai wedi'u lleisio neu eu hisdeitlo'n llawn. Lle mae isdeitlau, mae rhai gemau hefyd yn rhoi pennawd i bwy sy'n siarad, eu tôn a synau eraill yn y cefndir.

Rheolaethau ar gael i chwarae'r gêm

Mae gemau, yn ôl eu natur, yn rhyngweithiol. Mae sut y cyflawnir y rhyngweithiadau hyn yn dibynnu ar y cynllun rheoli y maent yn ei gynnig inni. Gellir dylunio'r rhain i fod yn syml neu'n gymhleth. Gallant hefyd ddarparu gosodiadau i sicrhau nad yw pethau fel dal botymau i lawr, neu fotymau sy'n pwyso'n gyflym yn rhwystr rhag bwrw ymlaen.

Dyluniad delwedd gêm fideo hygyrch

Mae sut mae gêm fideo yn edrych yn ffordd bwysig i ni ddeall beth sy'n digwydd ym myd y gêm. Gall gwahanol arddulliau a thechnegau gweledol gyflawni hyn mewn gwahanol ffyrdd. Mae sut mae gêm yn cyfeirio rhyngweithiadau neu'r ffordd ymlaen yn bwysig os oes gennych nam ar eich golwg, salwch symud neu sensitifrwydd colourblind.

Rheolaethau sain

Mae gemau fideo hefyd yn defnyddio synau i gyfeirio'r hyn sy'n digwydd yn y gêm. P'un a yw hyn yn awyrgylch cefndir sy'n gosod yr olygfa neu'n clywed ôl troed chwaraewr arall rownd cornel, mae sain yn elfen hanfodol o gêm. Mae gallu addasu'r sain ar gyfer eich gofynion, ynghyd â darpariaeth o giwiau gweledol sy'n tynnu sylw at chwarae sain allweddol, hefyd yn ddefnyddiol.

Opsiynau cyfathrebu mewn gameplay

Wrth gwrs, mae gemau fideo yn aml ar-lein ac yn cael eu chwarae gyda phobl eraill, nid yn yr un ystafell. Mae cyfathrebu â nhw'n effeithiol yn aml yn elfen hanfodol o allu chwarae gêm fideo. Mae yna nifer o nodweddion a lleoliadau a all gynorthwyo'r rhyngweithio hwn.

Gyda'r wybodaeth hon mewn llaw, gallwch ddod o hyd i gemau sy'n fwy hygyrch i ystod eang o bobl. Cyfunwch hyn â gwybodaeth am y graddfeydd PEGI priodol a pha System sydd gennych yn eich tŷ, a gallwch ddod o hyd i set o gemau sy'n llawer o hwyl ac a fydd yn gweithio ar gyfer oedrannau eich plant.