Hapchwarae cymdeithasol ac apiau ffrydio byw

Os yw'ch plentyn yn hapchwarae ar-lein, efallai ei fod yn defnyddio llwyfannau i'w galluogi i sgwrsio a chyfathrebu â chwaraewyr neu ffrindiau eraill. Mynnwch gyngor ar hapchwarae cymdeithasol diweddaraf ac apiau ffrydio byw y mae plant yn eu defnyddio i'w helpu i gael y gorau o'u profiad.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth yw risgiau posibl apiau negeseuon cymdeithasol i bobl ifanc?

Mae apiau rhwydweithio cymdeithasol a negeseuon yn caniatáu i bobl ifanc gynnal perthnasoedd cymdeithasol â ffrindiau ysgol, ffrindiau pell neu ffrindiau ar-lein nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. Fodd bynnag, mae rhai materion diogelwch pwysig y mae'n werth eu gwybod fel rhiant.

Sgwrsio â dieithriaid

Mae cyfarfod a sgwrsio â dieithriaid ar-lein yn peri risgiau i bobl ifanc a allai fod yn agored i niwed meithrin perthynas amhriodol a mathau o gam-drin rhywiol ar-lein (ac all-lein).

Anfon cynnwys amhriodol

Gyda rhwystr corfforol sgrin, mae rhai pobl yn teimlo mwy o rym i roi pwysau ar eraill i mewn anfon negeseuon, yn aml o natur rywiol neu ddirmygus.

Rhannu lleoliad

Mae llawer o apiau'n gweithio ar sail gwybodaeth hunaniaeth neu rif ffôn. Mewn llawer o achosion nid yw apiau bob amser yn rhoi gwybod ichi fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, sy'n golygu y gallai plant fod yn rhannu gwybodaeth bersonol. Yn ogystal ag ar y rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain, mae gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar gael ar y mwyafrif o ddyfeisiau. Gallwch ddarganfod mwy yn ein Dwyn Preifatrwydd a Hunaniaeth canolbwynt cyngor.

Rhannu gwybodaeth

Mae llawer o apiau'n gweithio ar sail gwybodaeth hunaniaeth neu rif ffôn. Mewn llawer o achosion nid yw apiau bob amser yn rhoi gwybod ichi fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio, sy'n golygu y gallai plant fod yn rhannu gwybodaeth bersonol. Yn ogystal ag ar y rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain, gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar gael ar y mwyafrif o ddyfeisiau.

Seiberfwlio

Mae ffonau clyfar yn caniatáu i bobl dynnu lluniau a'u rhannu ar unwaith ar eu rhwydweithiau cymdeithasol neu bostio gwybodaeth am rywun ar-lein mewn eiliadau. Weithiau gall hyn olygu bod pobl ifanc hyd yn oed yn fwy agored i benodau o seiber-fwlio.

Afluniad delwedd y corff

Gyda'r cynnydd ym mhoblogrwydd apiau rhannu lluniau fel Snapchat ac Instagram mae plant yn teimlo fwyfwy o dan pwysau i gydymffurfio â'r corff delweddau hardd maen nhw'n gweld hynny, mae'n bwysig siarad i hyrwyddo delwedd gorff positif a helpu plant i ddatblygu meddwl beirniadol i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein.

Gweler ein canllaw awgrymiadau da i mynd i'r afael â phryderon cyfryngau cymdeithasol

Adnoddau dogfen

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram, a WhatsApp.

Canllaw ymweld

Apiau rhwydweithio cymdeithasol a negeseuon gorau sy'n boblogaidd ymhlith plant

Rydym wedi llunio rhestr o'r apiau rhwydweithio a negeseuon socia mwyaf popuparl y mae plant yn eu defnyddio a'r risgiau posibl y gallent ddod â phlant iddynt. Fe welwch hefyd ddolenni i dudalennau diogelwch perthnasol neu erthyglau a barn trydydd parti annibynnol gyda gwybodaeth bellach am apiau penodol.

Ap YouTube

Mae YouTube yn blatfform fideo cymdeithasol sy'n caniatáu i bobl ifanc nid yn unig wylio fideos o'u hoff YouTubers neu vloggers ond hefyd rhannu sylwadau gyda'i gilydd am yr hyn maen nhw'n ei wylio. Gyda chymaint o bobl yn sylwebu, yn hoffi ac yn creu cynnwys ar gyfer eu sianeli eu hunain, mae wedi dod yn un o'r llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol mwyaf ledled y byd gyda dros 2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Instagram

Ap rhannu lluniau sy'n eich galluogi i olygu lluniau a fideos, eu huwchlwytho a'u rhannu i wefannau rhwydweithio cymdeithasol eraill. Gellir anfon lluniau a fideos yn uniongyrchol at ffrindiau.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

TikTok

Mae TikTok yn ap rhwydweithio cymdeithasol poblogaidd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu, clipiau cerddorol a chlipiau byr hyd at 60 eiliad ac ychwanegu effeithiau arbennig atynt.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Facebook

Mae'r ap Facebook yn caniatáu ichi rannu gwybodaeth bersonol, diweddariadau statws, lluniau, fideos a sgwrsio â rhwydwaith. Mae'n werth deall y nodwedd GPS - mae 'Ffrindiau Cyfagos' yn caniatáu ichi weld lleoliadau cyfredol eich ffrindiau ar fap.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Facebook Messenger

Mae ap Facebook Messenger yn ap negesydd am ddim sy'n cysylltu â'r Mewnflwch yn Facebook ac sy'n caniatáu i ddefnyddwyr rannu lluniau, fideos, sain a gellir eu defnyddio ar gyfer sgyrsiau grŵp.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Snapchat

Snapchat yn ap rhannu lluniau lle gall defnyddwyr anfon lluniau neu fideos at eu ffrindiau. Bydd y rhain yn arddangos ar y sgrin am hyd at ddeg eiliad cyn cael eu dileu, er ei bod yn bosibl tynnu lluniau allan a defnyddio apiau eraill i ddal y cynnwys. Gellid defnyddio Snapchat ar gyfer negeseuon o natur rywiol neu hefyd olygu negeseuon. Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd gyda'n canllaw “sut-i”.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

WhatsApp

Negeseuon amser real am ddim. Gallwch chi rannu delweddau a fideos, cymryd rhan mewn 'sgyrsiau grŵp' a rhannu lleoliadau. Dim ond os ydych chi eisoes yn gwybod eu rhif ffôn y gallwch chi anfon neges at rywun.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 16

Twitter

Mae'r ap Twitter yn gweithio mewn ffordd debyg i fersiwn bwrdd gwaith Twitter, ac eithrio pan fyddwch chi'n trydar gallwch hefyd bostio lleoliad ble rydych chi'n trydar. Gall y Ganolfan Ddiogelwch i rieni helpu gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Discord

Mae Discord yn ap sgwrsio llais a thestun am ddim a ddefnyddir yn aml gan bobl ifanc i gyfathrebu ag eraill wrth hapchwarae ar-lein a ffrydio fideo byw. Fe'i gelwir yn 'skype of gamers' mae'n helpu chwaraewyr i gyfathrebu â'i gilydd trwy weinyddion preifat sy'n galluogi llais, fideo a thestun.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Telegram Messenger

Mae Telegram yn ap sydd ar gael ar ffonau symudol a byrddau gwaith, sy'n caniatáu negeseuon diogel am ddim i'r anfonwr. Fel WhatsApp, mae'r app yn amgryptio negeseuon ac yn rhoi'r gallu i chi eu dinistrio os nad oes eu hangen.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 16

Apiau ar gyfer cwrdd â phobl newydd a allai greu risgiau

Mae'r apiau hyn wedi ennill enw da am fod yn beryglus i blant oherwydd y mathau o dechnoleg maen nhw'n eu defnyddio a'r mathau o gymunedau sydd wedi ffurfio o'u cwmpas.

Tumblr

Mae fersiwn app Tumblr yn caniatáu i ddefnyddwyr bostio, rhannu a darllen blogiau testun a delwedd defnyddwyr eraill. Er bod Tumblr wedi blocio blogiau sy'n ymwneud ag anhwylderau bwyta, hunan-niweidio a hunanladdiad, mae rhwng 2-4% o gynnwys Tumblr yn pornograffig.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risg: Dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol

omegle

Daeth ap omegle yn safle sgwrsio ar-lein am ddim a ddefnyddir i siarad â dieithriaid trwy we-gamera.
Fel Chaftroulete, mae'r ap ar hap yn paru defnyddwyr â'i gilydd ar gyfer sgyrsiau un i un anhysbys.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13

Risgiau: Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

MeowChat

MeowChatMae edrychiad unigryw yn cynnwys cathod cartŵn ac yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon testunau, delweddau neu glipiau sain. Mae'n annog sgwrsio â dieithriaid 'o'r un anian' yn seiliedig ar leoliad y defnyddiwr ar unrhyw adeg. Gall ystafelloedd sgwrsio gynnwys iaith wael a gwahoddiadau i sgyrsiau preifat gyda dieithriaid.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18

Risgiau:  Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

Yubo

Yubo yn app negeseuon sy'n caniatáu i'w ddefnyddwyr anfon testun a lluniau at eraill a llifo'n fyw gyda ffrindiau ac 'Unrhyw un' ar yr ap. Gall defnyddwyr ddewis ymgysylltu â phorthiant eraill o fewn radiws penodol iddynt eu hunain. Fe'i gelwir yn “Tinder for kids”: Gwahoddir defnyddwyr i newid i'r dde ar broffiliau y maent yn eu hoffi a swipe i'r chwith ar broffiliau nad ydynt. Ystyrir bod yr ap yn beryglus i bobl ifanc yn eu harddegau gysylltu â dieithriaid.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol

Chatroulette

Mae gan fersiwn app Chatroulette yr un swyddogaeth â'r fersiwn bwrdd gwaith, gan ganiatáu rhyngweithio fideo rhwng dieithriaid ar hap. Rhaid i'r defnyddiwr fewngofnodi ac mae rhywfaint o gymedroli / hidlo (dynol a chyfrifiadurol) ar gyfer cynnwys amhriodol, ond efallai na fydd plant yn gwybod â phwy y maent yn siarad.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol

Ap Mwnci

Fel Chatroulete, mae'r App Monkey yn paru defnyddwyr gyda'i gilydd o bob cwr o'r byd i gael galwad fideo gyflym ac os yw defnyddwyr yn hoffi ei gilydd gallant ychwanegu amser at eu galwad fideo neu gysylltu ar SnapChat.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 17
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol, Dienw

Apiau dyddio ar-lein i fod yn ymwybodol ohonynt

Grindr

Wedi'i anelu at ddynion deurywiol a hoyw, mae ap Grindr yn defnyddio lleoliad a lluniau i annog cyfarfodydd 'o'r un anian' rhwng dieithriaid. Grindr yn cyflwyno defnyddwyr i 'fatsys' o fewn y geo-radiws agosaf. Mae Grindr wedi'i fwriadu ar gyfer gor-18s, ac mae'n gofyn i'r defnyddiwr wirio ei oedran wrth arwyddo, ond gallai pobl ifanc ei ddefnyddio beth bynnag.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18

Risgiau: Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

Cwrdd a fi

Mae app Meetme yn caniatáu i ddefnyddwyr sgwrsio a chwrdd â poeple newydd ar ei blatfform. Fe'i defnyddir yn aml i gwrdd â fflyrtio a chysylltu â dieithriaid nad ydych efallai'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18

Risgiau:  Amlygiad i gynnwys rhywiol a mathau eraill o gynnwys amhriodol

tinder

Trwy droi i'r chwith neu'r dde ar lun defnyddiwr, mae'r ap Tinder yn caniatáu i bobl ddewis gyda phwy yr hoffent gwrdd. Gan ei fod yn seiliedig ar leoliad, mae Tinder yn cyflwyno defnyddwyr i 'baru' agosaf atynt. Oed isaf Tinder yw 18.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 18
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid

MyLOL

MyLOL yn 'app dyddio i bobl ifanc' wedi'i anelu at bobl ifanc 13-20. Mae'r rhwydwaith wedi'i gymedroli ac mae canfod geiriau allweddol ar waith. Yn dilyn beirniadaeth, daeth terfyn oedran uchaf i rym, ond adroddwyd bod gan yr aelodau hŷn hynny sydd â chyfrifon a gofrestrwyd cyn y newid gyfrifon gweithredol o hyd.

Cost: Am ddim | Isafswm oed: 13
Risgiau: Cysylltu â dieithriaid, cynnwys amhriodol

Apiau cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Er bod mwyafrif y cyfryngau cymdeithasol mae gan apiau isafswm oedran o 13 a throsodd, mae yna nifer o apiau ac offer cyfryngau cymdeithasol sy'n cael eu gwneud ar gyfer y rhai dan 13. Gall y rhain helpu'ch plentyn i ddysgu sut i ryngweithio â'u ffrindiau ar-lein mewn amgylchedd mwy diogel fel ei fod yn barod iawn i ddefnyddio'r llwyfannau cymdeithasol mwy. pan fyddwch chi'n teimlo eu bod nhw'n barod.

Sgroliwch i Fyny